ННІ П

Склад науково-методичної ради з якості ННІ Права

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові
Голова науково-методичної ради з якості ради Цимбалюк Валерій Іванович – директор ННІП, кандидат юридичних наук, професор
Секретар  науково-методичної ради з якості Подвірна Олена Владиславівна  – старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін
Члени науково-методичної ради з якості 

1. Кафарський Володимир Іванович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін;

2. Міщук Інна Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін;

3. Гришко Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності;

4. Пасічнюк Василь Борисович – старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін;

5. Мельничук Юлія Іванівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри правових природоохоронних дисциплін;

6. Іщенко Олександр Михайлович - кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін;

7. Гвоздецький Віктор Демидович - доктор юридичних наук, професор кафедри правових природоохоронних дисциплін;

8. Батарчук Іванна Ігорівна - студентка 2 курсу, голова Студентської ради ННІП;

9. Пелешок Інна Ігорівна – студентка 2 курсу, голова Студентського профбюро ННІП.

Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГП
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГП

План роботи науково-методичної ради з якості ННІП на 2019-2020 навчальний рік

План роботи Ради на І семестр 2020-2021 н.р.


Стандарти вищої освіти
2015_Проект стандарту вищої освіти_Право

2016_Тимчасовий стандарт вищої освіти_Право

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081-право

Проект Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня "Правоохоронна діяльність" 2016 року


Результати опитувань, що проводяться в ННІП
Результати опитування і відповіді студентам (ОПП ПД)_2020

Результати опитування і відповіді магістрам (ОПП Право)_2020

Результати опитування і відповіді бакалаврам (ОПП Право)_2020

Результати опитування бакалаврів (ОП Право)_2019

Опитування здобувачів щодо неформальної освіти_2020

Зведена інформація про проведені опитування у 2019-2020 р.

Опитування щодо доцільності ліцензування Правоохоронної діяльності, 2018

випускники 2020 (бакалавр 081 Право)

Опитування 2-6 к. жовтень 2020 ВР (1)

Опитування 4 курсу березень 2020

Опитування cтудентів 2-4 курсів щодо викладачів (грудень 2019р.) (1)

Опитування щодо практичної вставки (1)

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСІВ ННІП (листопад 2019)

Результати анонімного опитування студентів ННІ права щодо дистанційного навчання

Результати опитування випускників-магістрів 2019 ННІП

Результати опитування роботодавців ОП ПД (магістр) (1)

Результати опитування роботодавців ОП Право (бакалавр) (1)

Результати опитування роботодавців ОП Право (магістр)

щодо якості освіти ВП та ПДД (1)

щодо якості освіти СЮД

Анонімне опитування здобувачів другого (магістерського) рівня ПД (травень 2020) (1)

Результати опитування випускників 262 ПД (грудень 2020)

Результати опитування випускників 081 ПР (грудень 2020)

Опитування адвокатів щодо НО_Помічник адвоката_квітень 2021

Результати опитування випускників різних років ННІП


Звіти, порядки денні та ухвали
Звіт про роботу

Рішення 2020-2021

Рішення 2019-2020