КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРЕНІНГОВА ЛАБОРАТОРІЯ

З метою забезпечення формування практичних навичок здобувачів юридичної освіти у 2013 р. було створено криміналістичну лабораторію при Навчально-науковому інститут економіки, менеджменту і права Національного університету водного господарства та природокористування. Згодом, у 2015 р., після створення Навчально-наукового інституту права криміналістична лабораторія набула статусу окремого підрозділу інституту. Враховуючи досвід роботи лабораторії, а також сучасні завдання правничої освіти, у червні 2020 року було ухвалене рішення про переформатування змісту діяльності лабораторії. Отож, за ініціативи вченої ради Навчально-наукового інституту права, рішенням Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування криміналістичну лабораторію було реорганізовано у Криміналістичну тренінгову лабораторію Навчально-наукового інституту права.

У своїй діяльності Криміналістична тренінгова лабораторія керується нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом НУВГП, наказами ректора, розпорядженнями проректорів за напрямами, рішенням вченої ради НУВГП та ННІ права, Науково-методичної ради з якості НУВГП та ННІ права, розпорядженнями директора ННІ права.

Метою створення такої лабораторії було забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців із спеціальності «Право» та «Правоохоронна діяльність», ознайомлення з основними методами і засобами оперативно-розшукової діяльності, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в сфері криміналістики. Здійснення освітнього процесу із залученням навчально-методичного потенціалу Криміналістичної тренінгової лабораторії орієнтоване на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері криміналістики, а також низки компетентностей:

  • загальних (здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність працювати в команді; здатність використовувати отримані знання на практиці);
  • спеціальних (здатність збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному судочинстві; здатність до пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення; навички розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; здатність використання науково-технічних засобів, що застосовують у розкритті та розслідуванні злочинів).

 Базовою аудиторією Криміналістичної тренінгової лабораторії Навчально-наукового інституту права є практичним є аудиторія 805 «Криміналістична лабораторія», яка призначена для проведення практичних занять з криміналістики, кримінального процесу та наочного представлення проведення різних слідчих дій:

  • огляд місця подій (оформлення протоколу огляду місця подій, надання інформації стосовно грамотності опису предметів, споруд) та інше;
  • обшуку, виїмки (в лабораторії існує таємне сховище);
  • проведення навчальних тренінгів із складання фотороботів, дослідження відбитків пальців «Дактилоскопія», та інше;
  • виконання окремих дослідницьких завдань при проведенні судових експертиз.

     Необхідно відзначити, що при Криміналістичній тренінговій лабораторії Навчально-наукового інституту права діє два навчальні полігони:
    
Навчальний полігон № 1 (внутрішній) криміналістичної лабораторії, який оснащений відеокамерою для демонстрації огляду місця події на екран в аудиторію 805 (криміналістична лабораторія). На даному полігоні проводиться імітація огляду місця вбивств, нанесення тілесних ушкоджень та інше.

     Навчальний полігон № 2 (зовнішній), на якому проводяться:
     1. Навчальні заняття з огляду місця події по факту крадіжки, виявлення, фіксація, вилучення слідів пальців рук, зламу, мікрооб’єктів та взуття.
     2. Симуляція дорожньо-транспортної пригоди, реконструкція ДТП та відтворення обставин місця події при проведенні судово-автотехнічної експертизи.
     3. Огляд місця події за фактом розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Виявлення, фіксація і вилучення слідів балістичного походження при проведенні ситуативної судово-балістичної експертизи.
     Для демонстрації зв’язку криміналістичної практики та правосуддя заняття слухачів Криміналістичної тренінгової лабораторії Навчально-наукового інституту права проводяться у спеціалізованому кабінеті «Зал судових засідань», ауд. 806. Зала судових засідань створена у 2014 р. і з того часу постійно удосконалюється. Поряд з нею діє спеціалізований кабінет «Нарадча кімната залу судових засідань», ауд. 807. Нині в оновленому спеціалізованому кабінеті «Зал судових засідань» проводяться моделювання судового процесу та навчання з процесуальних дисциплін.
    
Криміналістична тренінгова лабораторія Навчально-наукового інституту права є практичним кроком щодо підвищення рівня професійних знань здобувачів вищої правничої освіти у галузі криміналістики. Крім того діяльність лабораторії сприяє популяризації криміналістичних знань серед здобувачів вищої освіти, адже є гарною базою для співпраці з стейкхолдерами. Зокрема за ініціативи вченої ради Навчально-наукового інституту права за погодження керівництва Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру було створено філію кафедри спеціальних юридичних дисциплін ННІП Національного університету водного господарства та природокористування на виробництві. У січні 2020 р. відбулося підписання договору про організацію філії кафедри базі Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України філії.

У рамках виконання умов договору, проводяться практичні заняття з дисципліни «Криміналістика», що дозволить студентам ближче «познайомитися» з технічними засобами та спеціальним обладнанням, що використовується працівниками Центру при проведенні судових експертиз та участі в слідчих діях. Також даним договором передбачено проведення спільних наукових досліджень і впровадження їх результатів у практичну діяльність Експертної служби МВС. Зокрема заняття зі студентами ННІП Національного університету водного господарства та природокористування проводить Директор Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, к.ю.н. Семчук Андрій Григорович.
  
   Криміналістична тренінгова лабораторія Навчально-наукового інституту права є практичним кроком щодо підвищення рівня професійних знань здобувачів вищої правничої освіти у галузі криміналістики. Крім того діяльність лабораторії сприяє популяризації криміналістичних знань серед здобувачів вищої освіти, адже є гарною базою для співпраці з стейкхолдерами.

Керівництво Криміналістичної тренінгової лабораторії:
Завідувач лабораторії  - Довгий Володимир Васильович
Здійснює оперативне керівництво, забезпечує організацію діяльності лабораторії; несе персональну відповідальність за організацію, планування діяльності, результативність виконання завдань; забезпечує дотримання правил і норм з охорони праці.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування