ННІ П

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА

   Юридична клініка ННІП здійснює надання правової допомоги та безоплатних юридичних консультацій з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права ( крім пенсійного та кримінального), відповідно до чинного законодавства України соціально вразливим верствам населення.
Також здійснює надання студентам, які беруть участь в діяльності Юридичної клініки, можливості набути навички практичної діяльності за фахом. 
Цей досвід є важливимм критерієм для набуття майбутніми спеціалістами практичних компетенцій та для становлення їх високоосвідченними юристами.

  Метою є виховання нового покоління юристів, формування у них усвідомлення важливої ролі працівника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя. Якість таких послуг забезпечується завдяки допомозі та контролю з боку викладачів, а також відповідності стандартам асоціації юридичних клінік. Студенти в юридичній клініці мають можливість самостійно складасти процесуальні документи, оцінювати зміст та хад перегляду конкретної справи, обгрунтовувати позтицію та вирішення справ.

  В нашій юридичній клінці практикується два напрями діяльності - це медіаторський напрям та адвокатський. Кураторска група медіаторів  діє у складі Водоп'ян Тетяни Вікторівни, професійного сертифікованого медіатора, та Мельничук Юлії Іванівни, медіатора. Даний напрям покликаний  закріпити студентам знання, отримані в процесі вивчення таких навчальних дисциплін,як "Відновне правосуддя" та "Актуальні проблеми медіації", та узагальнити відповідні практичні навички для формування та керування медіаційним процесом

    Крім медіаторської групи в юридичній клініці функціонує група адвокатів, до складу якої входять практикуючі адвокати та викладачі. Група адвокатів представлена Ковалевичем Станіславом Павловичем, Самороковим Валентином Олександровичем, Вовком Юрієм Євгеновичем та Зражевською Яною Олегівною.
Діяльність адвокатів забезпечує таку складову юридичної освіти, як набуття практичних навичок, необхідних у роботі фахівця. 

 Студенти клініки є активними учасниками різноманітних науково-практичних заходів, турнірів, семінарів, кргулих столів, змагань тощо. Куратори юридичної клініки постійно, раз в тиждень проводять студентам пізнавальні лекції на актуальні теми, які стосуються законодавства України, змін в законодавстві, застосування різних норм права в різних сферах та ін.

  Дуже вагомою та радісною подією для юридичної клініки, а також для НУВГП - стало відібрання нашої команди на Студентські змагання з ефективного вирішення спорів 2020 за підтримки Національної асоціації медіаторів України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Наша команда була представлена студентами-клініцистами 3 курсу - Віннічук Іванною. Лівчук Світланою та Лесько Андрієм, які потрапили в 16-ку кращих з поміж 44-х команд. Підготовка до змагань відбувалась, незважаючи на канікули. Колосальний та потужний вклад підготовки команди зробила Тетяна Вікторівна Водоп'ян. Під її мудрим наставництвом та невичерпним джерелом знань команда здобула нові ази знань та зуміла їх впевнено реалізувати за Змаганнях, чим зарекомендувала увагу і прихильність суддів! "Про нас почули!" - ось результат нашої успішної роботи в колективі. Про емоції наших студентів - буде пізніше, як кажуть - мемуари....
  Ці змагання стали для наших студентів дуже корисним в розрізі знайомства з медіацією, її принципами, структурою  та можливостями. Такий досвід продукував розширенню світогляду, знань та вмінь. І дав можливість реально оцінити наявність в юридичній клініці медіаційного напряму діяльності.

   

 

Нормативні документи
Положення про "Юридична клініка"

Редакція 1, 2019 рік

Положення про "Юридична клініка".pdf

Редакція 2, 2020 рік