ННІ П

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених Законом України «Про вищу освіту» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти НУВГП відповідно до 1.Кодексу честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування. 2.Кодексу честі студентів. 3.Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція) 4.Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. 5. Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП (нова редакція 2020р.)

Детальна інформація щодо запровадження Академічної доброчесності в НУВГП розміщено за посиланням: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

У ННІ права НУВГП проводиться ряд вебінарів для студентів та викладачів, де обговорюються різні аспекти та проблемні моменти, що  повязані з Академічною доброчесністю. Інформація про вебінари розміщено у вкладці "Новини, оголошення" .

Загальна інформація про Академічну доброчесність
Що таке Академічна доброчесність?


Інформаційні бюлетні щодо Академічної доброчесності
ІБ. Випуск 02

ІБ. Випуск 05

ІБ. Випуск 01-v6

ІБ. Випуск 09

ІБ. Випуск 101


Студентські презентації_Результати семінарів по академічній доброчесності
Академічна відповідальність за порyшення принципів доброчесності

Основні види порушень академічної доброчесності


Інформація про Силабус
Загальна інформація про Силабус

Як підготувати Силабус