ННІ БА

Захист магістерських робіт спеціальності «Цивільна безпека» («Охорона праці»)

Захист магістерських робіт спеціальності «Цивільна безпека» («Охорона праці»)

Остання декада 2020 року стала фінішною у навчальному процесі магістрантів багатьох спеціальностей НУВГП.

Захистили свої магістерські роботи й випускники спеціальності «Цивільна безпека» («Охорона праці»).  Звична і відпрацьована впродовж років система підготовки та захисту магістерських робіт зазнала цього року відчутних змін. Через пандемію Covid-19 збирання вихідних даних для робіт і консультування магістрантів керівниками було, переважно, дистанційним.  Та й екзаменаційній комісії (голова – директор державного підприємства "Рівненський ЕТЦ Держпраці" Р.М. Карпюк, члени – проф. Филипчук В.Л., доценти Филипчук Л.В., Кусковець С.Л., Шаталов О.С.) довелося творчо підходити до визначення форми процедури захисту магістерських робіт з урахуванням місця знаходження кожного магістранта, відстані та способу діставання до Рівного, епідеміологічної ситуації тощо. У підсумку, захист кваліфікаційних робіт проводився впродовж двох днів, у змішаному режимі: очно, з дотриманням всіх вимог протиепідемічних заходів, і заочно (в онлайн режимі) з використанням додатку відеозустрічей Google Meet.

Захист показав, що здобувачі освіти достатньою мірою оволоділи компетенціями у сфері практичної, управлінської та аналітичної діяльності в галузі пожежної, виробничої і техногенної безпеки для створення та підтримання належних безпечних, здорових умов праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань.

Ще одним позитивним результатом захисту можна вважати й те, що всі ми успішно вчимося досягати позитивних результатів навіть за несприятливих обставин.

 Доцент кафедри ОП та БЖД В. Гнєушев
назад