Автоматизоване проектування систем ТГПіВ (ТГВ)

Automated design of heat and gas supply and ventilation systems

Завдання дисципліни – озна­йомити студентів з ос­новами тех­ніч­но­го, ін­фор­ма­­цій­­но­го та про­грам­но­­го за­­без­пе­чен­ня ви­рі­шен­ня про­ект­но-кон­структорських за­дач із за­сто­­суванням но­­віт­ніх комп’ютерних тех­­­нологій, з мож­ли­востями найбільш поширених комп’ютерних про­грам для підбору об­ладнання, розрахунку і проєктування систем ТГВ

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування