Архітектурний комп'ютерний практикум

Architectural computer practice

В контексті підготовки здобувачів вищої освіти в галузі архітектури та містобудування, важливою складовою - є розвиток практичних навичок при роботі в графічному редакторі для обробки растрової графіки- AdobePhotoshop та векторної графіки - Adobe Illustrator.
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами базових понять щодо растрової та векторної графіки, здобуття навичок та вмінь застосування сучасного програмного забезпечення для вирішення різноманітних проектних та творчих задач .
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
- основні види графічних зображень (растрових та векторних), області їх використання та специфіку створення;
- основи растрової графіки та обробки зображень;
- основні поняття векторної графіки, специфіку роботи з векторною графікою; вміти:
- обробляти растрові зображення у програмі Photoshop за допомогою різних інструментів, створювати фотореалістичний монтаж, доопрацьовувати зображення, виявляючи основну ідею архітектурного твору;
- створювати архітекурні зображення за допомогою векторної графіки у програмі Adobe Illustrator, редагувати їх та доопрацьовувати.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування