Туроперейтинг

Touring

Дисципліна "Туроперейтинг" є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з туризму. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження у господарську діяльність вітчизняних туристичних підприємств різноманітних практик сучасної туристичної діяльності, формування концепції відповідального рекламування. На практичних заняттях студенти навчаються працювати в команді та після успішного завершення курсу зможуть приймати ефективні управлінські маркетингові рішення в туристичній діяльності. Зможуть використовувати у своїй діяльності ефективний інструментарій туроперейтингу з метою успішного функціонування туристичного підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. Метою дисципліни "Туроперейтинг" у системі підготовки фахівців сфери туризму за напрямом "Туризм" є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу та оволодіння праксеологічними навичками взаємодії суб'єктів туристського ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; застосування правил формування програм туристського обслуговування, документального забезпечення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслуговування туристів. Основними завданнями вивчення дисципліни "Туроперейтинг" є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати основні положення туроперейтингу в організації дієвої системи взаємодії між всіма суб'єктами туристського ринку: туроператорів, турагентів, підприємств-виробників туристських послуг з метою створення та реалізації програм туристського обслуговування. У результаті вивчення дисципліни "Туроперейтинг" студент повинен: знати: – визначення прав і обов'язків туристів; – технологію та організацію туристських подорожей; – ліцензійні умови здійснення туроператорської діяльності; – правила та порядок оформлення туристських документів; – туристські формальності та порядок їх виконання; – страхування в туризмі; – умови забезпечення й виконання претензійної роботи в туризмі; – параметри створення турпродукту підприємства; – форми аквізиції туристської активності; – умови бронювання туристського обслуговування, та окремих туристських послуг; – організацію обліку і контролю надання послуг; – оформлення туристської звітності; – визначення та забезпечення безпеки туристських подорожей. вміти: – формувати пакетні та індивідуальні програми туристського обслуговування з використанням ресурсного потенціалу дестинації, (регіону, району, країни); – організовувати взаємодії між всіма учасниками туристського ринку, формувати нормативно-правове забезпечення співпраці; – моделювати програми туристського обслуговування за різною метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристських атракцій; – застосовувати графоаналітичні моделі програм туристського обслуговування; – визначати мотивації подорожей; – оформлювати туристську документацію; – організовувати облік і контроль надання послуг; – організовувати формування звітності туристських підприємств; – удосконалювати процеси надання туристських послуг в пакетних турах; – застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі; – обґрунтовувати та розробляти основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристської індустрії, організовувати забезпечення їх нормативно-правовою базою.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування