Ринок туристичних послуг

Market of tourist services

Дисципліна «Ринок туристичних послуг» вивчає геопросторові аспекти розвитку туризму, специфіку формування та механізми функціонування територіальних ринків туристичних послуг різного ієрархічного рівня. Метою курсу є вивчення національного ринку туристичних послуг, приділивши значну увагу структурам і типології національних ринків як складових світового туристичного процесу, закономірностям їх формування, функціонування та територіальної організації. Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбачені індивідуальні завдання: виконання навчальних завдань, за змістом діяльності наближених до професійних (аналіз динаміки внутрішнього туризму, структури міжнародних туристичних потоків України, рівня і структури споживання туристичних послуг у світи, в Україні, розробка турів та ін.); опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної літератури періодичних видань.
Студент повинен знати: 
- теорію, методологію і методику дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг;
- механізм та закономірності його функціонування і територіальну організацію на різних ієрархічних рівнях;
- структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, принципи його сегментації;
- умови та чинники формування і територіальну організацію індустрії туризму як основу розвитку національного ринку туристичних послуг;
- фактори, що впливають на попит та пропозиції в туризмі;
- cтруктурно-логічну схему геопросторового дослідження туристичного ринку;
- принципи ціноутворення туристичного продукту;
- методику макрорегіональних досліджень туристичного ринку;
- методику дослідження національного туристичного ринку;
- методику геомаркетингового аналізу туристичного підприємства;
- умови та чинники формування попиту туристичного ринку; 
- класифікацію турів. вміти: 
- розробляти тури; 
- аналізувати ринок туристичних послуг; 
- проводити сегментація туристичного ринку за різними критеріями; 
- проводити розрахунок собівартості туристичного продукту; 
- опрацьовувати законодавчі і нормативні акти, навчальну літературу періодичних видань.
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньокваліфікаційними програмами підготовки магістрів.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування