Гідроекологія (ЕКО)

Hydroecology

Актуальність навчальної дисципліни полягає в формуванні базових гідрологічних знань та розуміння головних принципів структури і функціонування водних екосистем, а також орієнтації у сучасних екологічних процесах гідросфери майбутніх бакалаврів з екології та бакалаврів з технології захисту навколишнього середовища. Дисципліна ґрунтується на опануванні знань гідрологічних процесів, характерних для водних об’єктів суші – річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків і підземних вод. У розрізі дисципліни вода розглядається як активне середовище, що має взаємозалежність із берегом, руслом, заплавою, природніми та господарськими об’єктами. Значна увага приділяється екологічному стану водойм, закономірностям функціонування гідроекосистем під впливом алохтонних та автохтонних процесів. Детально розглядається взаємодія ценозів гідробіонтів між собою та навколишнім середовищем, їх значення в процесах самоочищення води та базові засади  концепції здоров’я гідроекосистем. Дисципліна сприяє подальшому вивченню студентами способів захисту гідроекосистем від забруднення і виснаження та прийняття управлінських рішень для поліпшення якості водного середовища.

Мета навчальної дисципліни «Гідроекологія» – пізнання механізмів функціонування водних екосистем різних типів, значення водних ресурсів у природі та житті людини, оволодіння підходами до оцінок екологічного стану водних об’єктів.

Цілі вивчення дисципліни - набуття теоретичних знань щодо цілісного уявлення про водні об’єкти суші та їх екосистеми, а також практичних навичок щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування