ПРАВОВА БАЗА

Центр міжнародного співробітництва та освіти в своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету міністрів України, Наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, які регламентують різні аспекти діяльності з іноземними студентами.
У Центрі міжнародного співробітництва та освіти є збірка правових матеріалів та закордонних актів, які використовуються працівниками Центру у практичній діяльності.
1. Конституція України.
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. за № 2145-VIII (зі змінами від 17.06.2022 р.).
3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. за № 1556-VІІ (зі змінами від 12.05.2022 р.)
4. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. за № 2235-III (зі змінами від 02.04.2022 р.).
5. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. за № 2491-III (зі змінами від 18.07.2020 р.).
6. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. за № 661-IV (зі змінами від 02.04.2022 р.).
7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. за № 3773-VІ (зі змінами від 14.08.2021 р.).
8. Закон України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. за № 1582-ІV (зі змінами від 06.06.2012 р.)
9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією» від 18.01.2001 р. за № 2247-III (зі змінами від 19.11.2012 р.).
10. Закон України IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. за № 2806-IV (зі змінами від 01.01.2022 р.).
11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. за № 3426-XII (зі змінами від 15.12.2021 р.).
12. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про визнання з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 р. за № 1273-XIV.
13. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» від 17.02.2004 р. за № 199/2004.
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. за № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зі змінами від 12.10.2021 р.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. за № 796-2010-п «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами від 24.06.2022 р.).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 р. за № 121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких було прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту».
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. за № 309-99-п «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами від 23.11.2006 р.).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. за № 1380-2003-п «Про ліцензування освітніх послуг» (зі змінами від 18.02.2020 р.).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. за № 118-2017-п «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (зі змінами від 12.10.2021 р.).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. за № 1110-2003-п «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні» (зі змінами від 06.01.2021 р.).
21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536 (зі змінами від 18.06.2021 р.).
22. Наказ > Марія Туз Міжнародний відділ: Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 р. за № 1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.11.2021 р. за № 1542/37164.
23. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 р. за № 237/803/151/5 «Про затвердження Правил поставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 р. за № 1151/8472 (зі змінами від 23.04.2021 р.).
24. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» від 04.06.2002 р. за № 113.
25. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» № 3671-VI від 08.07.2011 р. (редакція від 03.03.2016 р. за № 992-VIII).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» (зі змінами від 19.04.2022 р.).
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365);
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (зі змінами від 19.04.2019 р.).
29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. за № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018 р.);
30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. за № 122/35744.
31. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. за № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за №614/27059;
32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 р. за № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.03.2009 р. за № 262/16278.
33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. за № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2015 р. за № 493/26938 (зі змінами від 05.05.2021 р.).
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб».
35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2017 р. № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» зі змінами від 02.01.2019 р.
36. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України > Марія Туз Міжнародний відділ: від 28.12.2021 за № 619/986/453 «Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».
37. Постанова Кабінету міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» (зі змінами від 05.11.2020 р.).
38. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 р. № 1/9-785.
39. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1/11-13191.
40. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 р. № 7.1-17-859-18.
41. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. № 1/9-85.
42. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 р. № 1/9-74.
43. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 р. № 7.3-17-49-18.
44. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.01.2018 р. № 7-17-11-18.
45. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 р. № 18224/0/1-19.
46. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.11.2019 р. № 1/11-10254.
47. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.11.2019 р. № 1/9-725.
48. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 р. № 1/9-67.
49. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2021 р. № 1/9-279.
50. Міжнародні договори України «Про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту» з різними країнами.
51. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.10.2022 р. № 1/12573-22.
52. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.10.2022 р. № 1/12574-22.
53. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.10.2022 р. № 1/12613-22.
54. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.12.2022 р. № 1/15448-22.
55. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.01.2023 р. № 3/282-23.
.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування