ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

Навчання за програмою «Подвійний диплом» дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: українського державного зразка європейського зразка одного із запропонованих закордонних партнерських вищих навчальних закладів за спільною освітньою програмою:
 • спільна магістерська програма за спеціальностями «Інформатика», «Мехатроніка» (АУТП), «Менеджмент», «Транспортні технології», «Архітектура» з Люблінським технічним університетом (Детальніше https://inter.nuwm.edu.ua/ua/mizhnarodni-partneri/liublinska-politekhnika);
 • спільна магістерська програма за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» та «Інженерія середовища» (спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» (Водопостачання та водовідведення) з Варшавським університетом природничих наук (Детальніше https://inter.nuwm.edu.ua/ua/mizhnarodni-partneri/varshavskyi-universytet-pryrodnychykh-nauk);
 • спільна магістерська програма за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з Політехнікою Свентокшиською;
 • спільна магістерська програма за спеціальністю «Агрономія» з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф;
 • спільна магістерська програма за спеціальностями «Фінанси, облік та аудит», «Фізіотерапія», «Інформатика», «Геодезія», «Туризм» з Суспільною академією наук (Детальніше https://inter.nuwm.edu.ua/ua/mizhnarodni-partneri/suspilna-akademiia-nauk).
Переваги запропонованих програм «Подвійного диплому»:
 • Зарахування отриманих кредитів під час навчання в НУВГП у обраному ВНЗ за кордоном в рамках діючої програми Подвійного диплому;
 • Отримання по закінченню навчання дипломів: європейського зразка вказаних ВНЗ та українського державного зразка ;
 • Двосеместрове навчання в обраному ВНЗ за кордоном, що передбачає підготовку дипломної магістерської роботи (проекту) та її захист і отримання диплому.
 
Процедура реалізації програми подвійного диплому студентів НУВГП 

 КРОК 1:

Підготовчий етап щодо створення конкурсної програми


Заключення міжнародного договору
 (меморандуму) про співпрацю між ЗВО-партнерами.
2. Створення робочих груп кафедр у ЗВО-партнерах на рівні ННІ або випускових кафедр, призначення координатора програми.
3. Узгодження навчальних планів (додаток до угоди, погоджується щороку) та формування Протоколу відповідності дисциплін за результатами навчання.
4. Заключення угоди про реалізацію програми подвійного диплому за певною спеціальністю, в якій розписується навчальний процес, умови та терміни навчання; спосіб зарахування / перезарахування / перездачі результатів навчання; фінансові умови; мова навчання тощо.
5. Оголошення конкурсу (умови та критерії відбору; дедлайни, документи для подачі).
6. Поширення інформації для студентів про можливість навчання за Програмою подвійного диплому.
 

КРОК 2:

Підготовка студентом документів


Студент
, який бере участь у програмі подвійного диплому, подає 2 пакети документів:
1-й пакет документів - технічному секретарю відбіркової комісії ННІ за спеціальністю, а саме:
- згідно вимог Правил прийому до НУВГП у поточному навчальному році;
- заяву студента щодо зарахування на навчання у рамках програми подвійного диплому;
2-й пакет документів - координатору програми за спеціальністю на факультеті закордонного ЗВО, а саме:
диплом бакалавра та додаток до нього (апостилізований, перекладений на польську мову та завірений нотаріусом);
CV (англійською чи польською мовами);
- 1 сторінка закордонного паспорта;
виписка академічної успішності (на магістратурі за 1 рік);
8 фото як на закордонний паспорт, одне з них відскановане;
сертифікат про знання іноземної мови;
медична довідка встановленого зразка.
 
 

КРОК 3:

Відбір учасників

1. За поданими студентом документами конкурсний відбір проводиться на кафедрах та ННІ конкурсними комісіями, до складу яких входять представник керівництва ННІ, гарант освітньої програми, координатор Програми від ННІ та представник Центру МСО НУВГП.

2. Абітурієнт вступає на навчання за програмою подвійного диплому до НУВГП та до закордонного ЗВО-партнера, а саме:
- студент із дипломом бакалавра спочатку вступає до магістратури НУВГП і має рік або семестр (в залежності від університету) на обдумування чи брати участь у програмі подвійного диплому. І тільки тоді електронною реєстрацією підтверджує вступ до закордонного ЗВО-партнера.
 
 

КРОК 4:

Оформлення документів

 1. ЦМСО направляє документи студентів до закордонного ЗВО для отримання запрошення на навчання.
 2.  Закордонний ЗВО надсилає запрошення на навчання студентів.
 3.  ЦМСО надає консультації студентам за програмою подвійного диплому щодо отримання візи на навчання типу «Д»; заповнення анкет та реєстраційних форм онлайн іноземною мовою; проставлення апостилю на документи про освіту.
 4.  ННІ формує наказ про навчання студента за програмою подвійного диплому.
 5.  Оформлення студентом у директораті ННІ двостороннього договору про навчання
  та індивідуального графіка навчання.
 6.  Директор ННІ здійснює організацію освітнього процесу підготовки магістрів за програмою подвійного диплому в НУВГП.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування