НОСТРИФІКАЦІЯ

Якщо іноземний громадянин планує продовжити освіту в Україні, йому необхідно пройти процедуру визнання документів про освіту (нострифікацію).
Нострифікація іноземних дипломів та атестатів – визнання рівня іноземної освіти в Україні.
В Україні нострифікацію закордонних дипломів здійснює Міністерство освіти і науки України (ДП «Інформаційно-іміджевий центр»).
Сайт http://nostrification.net.ua/
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» (надалі – Центр) виконує функції національного інформаційного центру академічної мобільності (Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 924). Зокрема, до повноважень Центру входить перевірка автентичності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, а також організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, виданими навчальними закладами іноземних держав.
Підсумковим результатом перевірки автентичності документів та встановлення еквівалентності кваліфікації є рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту.
Центр працює за принципом «єдиного вікна». Це забезпечує максимальну зручність, а також прозорість процедури визнання Міністерством освіти і науки України освітніх документів.
Про визнання
Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання необхідно провести процедуру його визнання. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.
Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:
 1. Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа. Якщо Ви надаєте легалізовані документи зі штампом «Апостиль» чи консульською легалізацією, то цього достатньо, аби підтвердити автентичність документів. Отже, вони не потребуватимуть перевірки факту їх видачі, що значно прискорить процедуру визнання. Але у Вас є вибір: Ви можете засвідчити свої документи відповідно до міжнародного права або доручити їх перевірку співробітникам Центру.
 2. Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу та ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.
 3. Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівнів системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій за відповідними спеціальностями).
 4. Порівняльний аналіз навчальних програм – це співставлення навчальних програм за змістом і обсягом, яка проводиться навчальним закладом України, акредитованим за такою ж спеціальністю, що і зазначено в дипломі заявника. Якщо така спеціальність в Україні відсутня, то обирається найбільш близька з існуючих.
Результатом процедури визнання може бути:
 1. Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту. Якщо для визнання кваліфікації власника документів про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні), заявнику направляється відповідне повідомлення. У такому випадку власник документів про освіту має скласти екзамени за вказаними експертами навчальними дисциплінами. Він самостійно обирає вищий навчальний заклад для проходження тестування, після чого співробітники Центру допоможуть організувати екзаменування в обраному навчальному закладі. Терміни процедури визнання документів у такому разі подовжуються до отримання Центром позитивних результатів тестування.
 2. Відмова у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення зі зазначенням підстав прийняття такого рішення.
У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти або на працевлаштування за фахом в Україні.
Документи, що не підлягають процедурі визнання в Україні
До них належать:
 • документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, якій вони належать;
 • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність;
 • документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку;
 • документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якій належить навчальний заклад;
 • документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем та (або) напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;
 • документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України.
Документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15.05.1992 р., не потребують визнання в Україні, оскільки на підставі ст.5 Угоди про співробітництво в галузі освіти, підписаної в Ташкенті у 1992 р., держави-учасниці гарантують безстрокове визнання на своїй території документів про освіту, виданих у державах-учасницях до моменту підписання вищезазначеної Угоди. Країнами-учасницями є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан, Республіка Узбекистан.
Перелік документів
Для здійснення процедури визнання необхідно надати такі документи:
 1. Заяву на здійснення процедури визнання (бланк заяви та зразок заповнення можна знайти на сайті http://nostrification.net.ua). Заява заповнюється українською мовою чітко, розбірливо, без виправлень – ця інформація використовується в процесі обробки Ваших документів. Для того щоб відповідальний спеціаліст мав змогу швидко відреагувати на Ваше звернення, вкажіть, будь ласка, свої повні контактні дані для оперативного зв’язку (телефон, e-mail).
 2. Згоду на використання (перевірку) персональних даних. Особам, які отримали документ про освіту в країні, де вживається російська мова, необхідно заповнити заяву російською мовою. Для всіх інших заява заповнюється англійською мовою.
 3. Нотаріально завірену копію легалізованого іноземного документа про освіту (документ, що містить штамп «Апостиль» або консульську легалізацію, окрім країн, з якими Україна має дво- чи багатосторонні договори, що містять положення про визнання документів без додаткового засвідчення (без легалізації)), скріплену нотаріально завіреним перекладом українською мовою.
 4. Нотаріально завірену копію легалізованого додатка до іноземного документа про освіту, скріплену нотаріально завіреним перекладом українською мовою. В документі зазначається інформація про форму та строк навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів та інші компоненти навчального процесу. Якщо додаток до іноземного документа про освіту виданий російською мовою, його переклад робити не потрібно. Але надати нотаріально завірену копію цього документа необхідно обов'язково.
 5. Копії документів про попередню вищу або професійну освіту (за наявності такої освіти).
 6. Копію документа, що засвідчує особу заявника та/або власника іноземного документа про освіту.
 7. Копію документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (за наявності такого документа).
 8. Клопотання про здійснення процедури визнання (у разі подання пакета документів навчальним закладом України).
 9. Копію запрошення (особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України).
 10. Документ про оплату за адміністративну послугу або копію документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.
Увага! Нотаріальне засвідчення копій документів (з перекладом українською мовою) здійснюється як державними, так і приватними нотаріусами України.
Документи для визнання може подавати як їхній власник, так й інша особа, яка представляє його інтереси з питань визнання. Відповідальність за оформлення пакету документів покладається на заявника.
Увага! Якщо надані заявником документи зібрані та подані не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, вони повертаються МОН України без розгляду впродовж 10 робочих днів з дати реєстрації, про що заявнику буде повідомлено додатково.
Порядок подачі
Щоб розпочати процедуру визнання документа про освіту, необхідно:
1) оформити пакет документів;
2) подати підготовлений пакет документів одним із наступних способів:
 • надіслати звичайним листом поштою на адресу:
  01135, м. Київ, а/с 147, ДП «Інформаційно-іміджевий центр»;
  або
 • надіслати кур’єрською службою на адресу:
01135, м. Київ, вул. Павловська, буд. 26/41, ДП «Інформаційно-іміджевий центр».
Увага! Оригінали освітніх документів (див. розділ «Перелік документів») не надсилаються поштою, а надаються безпосередньо під час особистого прийому у Центрі, а після перевірки спеціалістом вони повертаються заявнику;
Наданий пакет документів опрацьовується впродовж 10 робочих днів з моменту його отримання та реєстрації. Впродовж цього часу спеціалісти Центру перевіряють комплектність пакета документів та правильність оформлення.
Якщо надані заявником документи подані не у повному обсязі та (або) неправильно оформлені, вони повертаються заявнику без розгляду по суті з повідомленням.
Якщо надані заявником документи подані у повному обсязі, вони передаються на розгляд по суті і заявнику повідомляється про необхідність пред'явлення оригіналів документів на особистому прийомі.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування