КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Статус вакансій: відкриті. Термін подачі заяв – до 29 квітня 2024 року.
Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Завідувачів кафедр:
· агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ім. С.Т.Вознюка;
· геодезії та картографії;
· землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;
· міського будівництва та господарства;
· технології будівельних виробів та матеріалознавства;
· архітектури та середовищного дизайну;
· основ архітектурного проектування, конструювання та графіки;
· охорони праці та безпеки життєдіяльності;
· трудових ресурсів і підприємництва;
· обліку і аудиту;
· менеджменту та публічного врядування;
· комп’ютерних технології та економічної кібернетики;
· конституційного права та галузевих дисциплін;
· розробки родовищ та видобування корисних копалин;
· теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства;
· агроінженерії;
· фізичного виховання.
До участі в конкурсі допускається: кандидат, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, та/або ступінь магістра (спеціаліста) відповідно до профілю кафедри (ч. 6 ст. 35 Закону України «Про вищу освіту»), стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки і рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов і за своїми професійно-кваліфікаційними та моральними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».
 
Професорів:
· водних біоресурсів – 1;
· архітектури та середовищного дизайну – 1;
· основ архітектурного проектування, конструювання та графіки – 1;
· конституційного права та галузевих дисциплін – 2;
· правових природоохоронних дисциплін – 1.
До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри, рівень наукової та професійної активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов та відповідати вимогам встановленим відповідно до Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610.
Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.
 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:
· заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора;
· особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
· дві фотокартки розміром 4х6 см;
· автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
· копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
· документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’ять років;
· копії паспорта громадянина України;
· копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
· згоду на збір та обробку персональних даних;
· інформацію про підтвердження професійних компетентностей (для претендентів на посаду професорів);
· перспективний план на наступні 5 років перебування на посаді.

Термін подачі заяв до 29 травня 2024 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція) та Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад завідувачів кафедр в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними контрактів (нова редакція) можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/dokumenty .
Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-0

Документи

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування