Історія держави і права зарубіжних країн

History of the state and law of foreign countries

У межах курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» вивчається державно-правовий досвід країн і народів світу, здобутий у різні історичні періоди. Система знань історико-правового спрямування, складові якої забезпечують наукове підгрунтя, методологічну базу та фаховий інструментарій для вивчення галузевих і міжгалузевих напрямів юриспруденції, має фундаментальне значення у підготовці сучасного фахівця-правника. Предмет вивчення – процеси та закономірності виникнення, розвитку, занепаду або загибелі різних типів держави і права. Метою вичення дисципліни є ознайомлення із загальними закономірностями виникнення і розвитку держав, найважливішими історико-правовими та історичними фактами в житті зарубіжних країн, визначними пам’ятками права, юридичною термінологією. Вивчення зазначеної дисципліни сприяє загальному розвитку студентів, розвитку їхньої свідомості і формуванню політичної та правової культури. Цілями навчальної дисципліни є: - вивчення предмету, джерел і системи історії держави і права зарубіжних країн; - засвоєння основних етапів розвитку державності різних народів на різних етапах розвитку, починаючи з IV тис. до н.е. і до наших днів; - ознайомлення із світовою політичною та правовою культурою, знання якої дозволяє краще розуміти сучасні державотворчі та правотворчі процеси; - дослідження історичних засад таких галузей права як конституційне , кримінальне, цивільне та суміжні з ними галузі права; - ознайомлення з визначними пам‘ятками правової культури та їх аналіз.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування