«Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Management of financial and economic security

Освітньо-професійна  програма спрямована на підготовку досвідчених, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері управління фінансово-економічною безпекою, що володіють усім комплексом спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для успішного виконання завдань фахової діяльності, самостійного проведення наукових досліджень та розробки обґрунтованих пропозицій для вирішення проблем у сфері фінансово-економічного забезпечення та визначення рівня загроз і ризиків у діяльності підприємств, установ та організацій для їх подальшої стабілізації.

Освітньо-професійна  програма містить: характеристику освітньої програми;  перелік компетентностей  та програмних результатів навчання; перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування