Історія української журналістики

HISTORY OF UKRAINIAN JOURNALISM

Актуальність дисципліни полягає в успішному засвоєнні студентами ключових напрямів становлення та розвитку української журналістики. Метою викладання дисципліни є оволодіння здобувачами базовими знаннями щодо історії становлення та розвитку української журналістики та її еволюції у ХХ столітті. Завдання навчальної дисципліни: • сформувати уявлення студентів щодо ролі української журналістики в розвитку та поширенні наукових, освітніх, історичних, історіософських, політичних, філософських ідей та думок, які стали методологічним фундаментом для української інтелігенції; • встановити вплив ЗМІ на різні сфери життєдіяльності українського суспільства; • допомогти студентам побачити роль ЗМІ у процесах національно-культурного відродження та національно-визвольних змагань українського народу; • встановити проблемно-тематичне спрямування вітчизняної преси, радіо, телебачення в різні періоди їх становлення; засвоїти відомості з історії української журналістики; • поглибити розуміння її природи, з’ясувати закономірності розвитку історії періодичної та неперіодичної преси, історії публіцистики та розвитку радіо-, теле- і онлайнової журналістики; • формувати сприйняття журналістських творів у їх системності та уведенні в контекст доби.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування