nmr-z-yakosti@nuwm.edu.ua

Склад науково-методичної ради з якості освіти

навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП

Голова науково-методичної ради з якості ННІЕМ Ковшун Наталія Едуардівна д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, директор ННІЕМ
Заступник ГоловиМазур Наталія Олексіївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Секретар Мороз Еліна Григорівнак.е.н., доцент кафедри менеджменту

Члени науково-методичної ради з якості

Антонова Світлана Євгенівнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Вашай Юлія Володимирівнак.е.н., доцент кафедри економічної теорії, координатор забезпечення якості освіти кафедри економічної теорії
Венцурик Аліса Миколаївнак.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної теорії
Гарнага Олександр Миколайовичк.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, координатор забезпечення якості освіти кафедри економіки підприємства
Галич Валентина Миколаївнад.філол.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник групи забезпечення за спеціальністю 061 «Журналістика»
Дзюба Майя Миколаївнак.філол.н., доцент кафедри українознавства, координатор забезпечення якості освіти кафедри українознавства
Жемба Алла Йосипівнак.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Залужна Алла Євгенівнад.філос.н., професор кафедри філософії, керівник групи забезпечення за спеціальністю «Культурологія»
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, координатор забезпечення якості освіти кафедри обліку і аудиту
Коваль Світлана Іванівнастарший викладач кафедри маркетингу, координатор забезпечення якості освіти кафедри маркетингу
Кожушко Леонід Федоровичд.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, керівник групи забезпечення за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, координатор забезпечення якості освіти кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Кузнєцова Тетяна Володимирівнак.е.н., професор кафедри економіки підприємства, керівник освітньо-професійної програми «Економіка підприємства (магістр)»
Кушнір Ніна Борисівнак.е.н, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, керівник групи забезпечення за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Купчик Лариса Євгенівнак.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов, координатор забезпечення якості освіти кафедри іноземних мов
Ляхович Ольга Олександрівнак.е.н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування, координатор забезпечення якості освіти кафедри фінансів та економіки природокористування
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства
Мальчик Мар'яна Василівнад.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу, керівник групи забезпечення за спеціальністю «Маркетинг»
Мельник Лариса Михайлівнак.е.н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування
Мельник Леонід Васильовичк.е.н., завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування, керівник групи забезпечення за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мельничук Максим Святославовичк.філос.н., доцент кафедри філософії, координатор забезпечення якості освіти кафедри філософії
Міщук Галина Юріївнад.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник групи забезпечення за спеціальністю 051 «Економіка»
Наконечна Ольга Павлівнад.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії, керівник групи забезпечення за спеціальністю «Релігієзнавство»
Оксентюк Наталія Володимирівнак.психол.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення за спеціальністю 053 «Психологія»
Олексін Юрій Петрович д.пед.н., професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
Позняковська Наталія Миколаївнак.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, керівник групи забезпечення за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Примачок Людмила Леонтіївнак.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, координатор забезпечення якості освіти кафедри суспільних дисциплін
Сазонець Ігор Леонідовичд.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник групи забезпечення за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Сазонець Ольга Миколаївнад.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, керівник групи забезпечення за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
Самолюк Наталія Миколаївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, координатор забезпечення якості освіти кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Сиротинська Алла Павлівнак.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Сокаль Валентина Анатоліївнак.пед.наук, доцент кафедри суспільних дисциплін
Ставицький Олег Олексійовичд.психол.н., професор кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення за спеціальністю 053 «Психологія» 
Тихончук Леся Хотіївнак.держ.упр.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, координатор із забезпечення якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин 
Цецик Ярослав Петрович к.і.н., доцент, керівник групи забезпечення за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Юрчик Галина Миколаївна к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник освітньої програми «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 Економіка
Якубовська Світлана Святославівна к.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, керівник освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

 

Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГП

Витяг з протоколу № 4 засідання науково-методичної ради з якості освіти ННІЕМ від 08 квітня 2020 рокуЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки