ННІ ЕМ

Твоє життя – це портфель проектів. Їх успіх залежить від тебе

Твоє життя – це портфель проектів. Їх успіх залежить від тебе

НУВГП готує високопрофесійних менеджерів, адаптованих на світовому ринку праці та затребуваних на українському

Почну з відомого гасла “Жити по-новому”, яке за рік після президентських виборів набуло, на жаль, негативного змісту через явне погіршення економічної та соціальної ситуації в Україні. І проблема не в якості українських активів і товарів, не в конкуренції з якіснішими світовими ресурсами чи ідеями. Проблема, що особливо стало помітно в умовах організації відсічі російській збройній агресії на Сході, - в управлінні цими ресурсами, тобто в людському чинникові, в якості самих управлінців. Успішні держави та компанії - це, перш за все, успішні люди. Безперечно, найбільш професійний менеджмент компаній країни - це або люди зі старою системною освітою, або молоді люди, які здобули якісну закордонну освіту, або люди, які вчилися на власних помилках. “Взяти топ-10 українських компаній - і ми не побачимо вітчизняної школи менеджменту, - вважає відомий політолог, а віднедавна заступник міністра - керівник апарату міністра інформаційної політики Артем Біденко. - Однак завдяки “невидимій руці ринку” вона починає формуватися”. Про особливості становлення рівненської школи менеджменту, її зв’язок із життям регіону, країни та європейську орієнтованість розповідає завідувач кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор Леонід КОЖУШКО (на фото) - ініціатор та фундатор Західного бізнес-центру НУВГП (West Business Center), директор громадського об’єднання “Регіональний центр євроінтеграційних проектів” (РЦЄП).

“Бізнес-інкубатор сприяє у працевлаштуванні випускників НУВГП”

- Леоніде Федоровичу, минуло півтора року з того часу, як 5 листопада 2013 року на базі Водного університету відкрився Західний бізнес-центр НУВГП. Які концептуальні особливості організації його діяльності?

- Основні напрями роботи West Business Center, який реалізує інноваційні проекти за рахунок залучення грантових коштів та коштів Асоціації випускників НУВГП, відображені в його структурі.

Науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, орієнтована на виконання науково-дослідних робіт (у тому числі у межах державних науково-технічних програм та за господарськими договорами) у сфері екологічного, водогосподарського та аграрного менеджменту.

Навчально-тренінгова лабораторія здійснює практичну підготовку фахівців з менеджменту й економіки шляхом формування навиків самостійного управління процесами фінансово-господарської та інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом.

Бізнес-школа займається наданням освітніх послуг (підвищення кваліфікації, стажування, підготовка та перепідготовка менеджерів за MBA-програмами, надання додаткових освітніх послуг студентам НУВГП, проведення тренінгів, семінарів, круглих столів тощо) з питань економіки та управління бізнесом, а також розробленням, апробацією та запровадженням у навчальний процес підготовки менеджерів інноваційних навчальних і педагогічних технологій на базі сучасних інформаційних систем.

Консалтингова група надає консалтингові послуги з питань підприємницької діяльності, інформаційних технологій, бізнес-планування та управління бізнесом.

Бізнес-інкубатор сприяє у працевлаштуванні випускників НУВГП шляхом надання послуг із започаткування та науково-технічної підтримки нового бізнесу, застосовуючи програми бізнес-інкубації.

“Успіх України – це лише спільна відповідальність

її громадян”

- Весь світовий досвід показує, що базис для ефективного менеджменту знаходиться в освіті, яка забезпечує компетентності, встановлює стандарти та формує світогляд. Чи вдається рівненському “воднику” успішно рухатися в цьому фарватері?

- 25 квітня 2015 року в Києві, в Українському домі, відбулася міжнародна конференція “Стан світу, потреба в новій парадигмі та роль України в ній” (“The State of the World, Need for the New Paradigm and Role of Ukraine in it”), організована Благодійним фондом Богдана Гаврилишина спільно із Все-світньою академією мистецтва та науки (World Academy of Art and Science), Всесвітнім університетським консорціумом (World University Consortium) та Римським клубом (Club of Rome) за підтримки Національної академії наук України та Ініціативної групи “Першого грудня”. Генеральний секретар Всесвітнього консорціуму університетів Альберто Зукконі, виступаючи перед учасниками конференції, наголошував на необхідності змін у підходах до освіти і освітнього процесу: “Освіта повинна будуватися на людиноцентристському підході, і заохочувати не просто вивчення, а, передусім, критичне та оригінальне мислення”.

Сьогодні Захід відкритий для нашої держави, але успіх України - це лише спільна відповідальність її громадян. На цьому наголошує і Богдан Гаврилишин, відомий експерт та громадський діяч: “Погляньмо на волонтерські служби, які виникли на Майдані, та волонтерський рух, який зараз підтримує армію. Люди зробили це самі, без вказівки уряду, з почуття обов’язку перед своїми співгромадянами, перед державою”. Так само, без вказівки зверху, у “воднику” було створено “Регіональний центр євроінтеграційних проектів” - громадське об’єднання, яке проводить системний незалежний моніторинг процесів євроінтеграції та здійснює реалізацію євроінтеграційних проектів в освітній, науковій, соціальній та інших сферах життя суспільства. Команда РЦЄП складається з фахівців з проект-ного менеджменту, фінансових аналітиків, науковців, освітян, які мають високі професійні компетенції з управління європроектами, проведення соціологічних та наукових досліджень, бізнес-освіти, а також досвід реалізації громадських ініціатив.

“Учасники проектів РЦЄП заощадять не менше 25-30 тисяч гривень”

- Розкажіть, будь ласка, докладніше про найактуальніші проекти РЦЄП.

- 12 травня 2015 року в НУВГП відбулося відкриття Школи проектного менеджменту (PM School - 2015). Проект став можливим завдяки партнерській підтримці ГО “Регіональний центр євроінтеграційних проектів”, Західного бізнес-центру та кафедри менеджменту НУВГП. Гостями PM School - 2015 стали відомі в Україні і світі вчені та практики у сфері проектного менеджменту - професори Сергій Бушуєв (голова Української асоціації управління проектами, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури) та Ігор Чумаченко (завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова).

Нагадаю, що у рамках проекту було відібрано 15 учасників, які пройдуть PM School-2015 безкоштовно. Участь у тренінгах дасть їм змогу набути компетенції:

•розробляти та аналізувати бізнес-моделі інноваційних проектів;

•оцінювати ефективність проектів;

•ініціювати проекти та розробляти плани управління ними;

•планувати зміст, терміни, бюджет, ризики та інші складові проекту;

•ефективно організовувати роботу команди проекту за допомогою застосування сучасних методів тайм-менеджменту;

•застосовувати автоматизовані системи управління проектами і тайм-менеджменту.

Набути ці компетенції самостійно, шляхом участі у комерційних бізнес-тренінгах, переважна більшість молодих людей не може внаслідок високої їх вартості. Натомість, учасники безкоштовних проектів РЦЄП заощадять не менше 25-30 тисяч гривень. Попри те, що цільовою аудиторією PM School - 2015 були, перш за все, студенти, учасниками проекту стали також практикуючі проектні менеджери, викладачі, підприємці, громадські активісти. Інтерес до проекту виявила молодь із Дніпропетровська, Львова, Києва та інших міст України.

“Реалізація соціальних проектів – наш обов’язок перед суспільством”

- В умовах різкого падіння економіки в Україні та війни на Сході велике значення має соціальна спрямованість проектів, які реалізує Ваша команда.

- Реалізація соціальних проектів - наш обов’язок перед суспільством. Для прикладу наведу проект “Впровадження АМІС (автоматизованої медичної інформаційної системи) на базі комунального закладу “Рівненська обласна дитяча лікарня” (керівник проекту Анатолій Кирилюк). Інновація проекту полягає в тому, що в умовах обласного центру планується створити сучасний медичний заклад з комплексним автоматизованим інформаційним управлінням консультативного та лікувального процесу. Фінансове забезпечення проекту, презентація якого відбулася в обласній дитячій лікарні 24 березня, планується за рахунок бюджетних коштів, благодійних внесків і коштів донорів.

До речі, ми не тільки вишукуємо кошти для фінансування наших проектів, а й самі намагаємося надавати посильну підтримку заходам, що сприяють розвитку національної ідентичності та патріотичного виховання молоді. Так, 22 травня у селі Пересопниця, біля пам’ятника українській Першокнизі, відбулося обласне свято української мови, культури та духовності. “Регіональний центр євроінтеграційних проектів” став одним із спонсорів дійства. Директор громадської організації урочисто вручив подарунки переможцям конкурсу “Краще виконання Державного гімну України”.

На завершення розмови зазначу, що Західний бізнес-центр НУВГП та громадське об’єднання “Регіональний центр євроінтеграційних проектів” відкриті для співпраці з усіма, хто небайдужий до майбутнього нашої держави і готовий поділитися своїми знаннями, уміннями або часом для ініціювання, розроблення та реалізації проектів, спрямованих на прискорення інтеграції України до європейської спільноти. Будемо вдячні благодійникам за підтримку наших проектів та ініціатив.

Спілкувався Олесь ДУБОВИК

Джерело: http://rakurs.rovno.ua/19541&highlight=%CA%EE%E6%F3%F8%EA%EEназад