ННІ ЕМ

Кращий працівник віртуального підприємства ТОВ "Агробізнес - 2015"

Кращий працівник віртуального підприємства ТОВ "Агробізнес - 2015"

На початку кожного року ми підбиваємо підсумки роботи віртуального підприємства ТОВ "Агробізнес" і визначаємо кращих працівників підприємства. Викладачі-консультанти оцінюють роботу кожного із студентів, що стажувалися в навчально-треніговій лабораторії Західного бізнес-центру НУВГП на певній посаді, за 5-ти бальною шкалою: 0 – уміння відсутні, 1 –лише загальне розуміння, 2 – добре розумію, але не відсутні уміння, 3 – лише базові уміння, 4 – уміння високі, але немає деяких компетенцій, 5 – уміння високі. 

Оцінюються такі уміння та навики: 

  • уміння складати і обробляти первинні документи;
  • уміння працювати в команді;
  • уміння готувати і приймати рішення;
  • брати участь й організовувати взаємодію між підрозділами і посадами;
  • уміння працювати зі спеціальними програмами;
  • уміння давати розпорядження та контролювати їх виконання;
  • делегувати повноваження та підтверджувати відповідальність.

Отже, переможцями конкурсу "Кращий працівник ТОВ "Агробізнес" - 2015" на своїх посадах стали:

Директор - Тетяна Федеорович

Документовод - Вікторія Чернега

Менеджер у сфері досліджень та розробок - Ольга Бугай

Начальник відділу управління персоналом - Валентина Конончук

Менеджер з персоналу - Тетяна Циганова

Інспектор з кадрів - Олександра Захарко

Начальник планово-економічного відділу - Оксана Макаренко

Економіст - Оксана Семенюк

Економіст з планування - Вадим Бруцький

Начальник відділу маркетингу і логістики - Роман Левчук 

Маркетолог - Юлія Данилюк

Менеджер зі збуту - Вікторія Порожняк

Менеджер з постачання - Олена Грицаюк

Вітаємо переможців і бажаємо подальшого професійного розвитку та успіхів!!!назад