ННІ ЕМ

         

                          

Навчально-тренінгова лабораторія

 Навчально-тренінгова лабораторія є структурним підрозділом Бізнес-центру Національного університету водного господарства та природокористування .

Головною метою діяльності Лабораторії є здійсненнянавчально-тренувальної роботи практичного спрямування зі студентами галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання, а також практичних спеціалізованих тренінгів для студентів інших форм навчання, напрямів підготовки, фізичних і юридичних осіб.

   Основні напрямки діяльності

1. Практична підготовка фахівців з менеджменту шляхом формування навичок самостійного управління процесами фінансово-господарської й інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо).

2. Організаційно-методичне забезпечення проведення навчальних тренінгів у формі бізнес-симуляцій (віртуальних організацій та їх підрозділів).

3. Апробація та експертиза інноваційних технологій навчання з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, спрямованих на практичну підготовку фахівців з менеджменту.

4. Залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері управління та економіки підприємства.

5.  Забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств).

6.  Організація самостійної підготовки студентів до участі у тренінгових заняттях.

7. Проведення викладачами та студентами науково-дослідних робітз питань теорії і практики управління бізнесом.

8. Організація викладачами та студентами наукових та науково-методичних семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, симпозіумів.

9.  Проведення відео-конференцій та дистанційних семінарів (вебінарів) для викладачів та студентів.

10.  Надання платних освітніх послуг, відповідно до «Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними начальними закладами» (затверджений наказом МОН України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р.    № 736/902/758) та «Положення про надання додаткових освітніх послуг в Національному університеті водного господарства та природокористування», схваленого Вченою радою від 31.05.2013 р., протокол № 5.

Бізнес-симуляції і бізнес-ігри – реальність без ризиків

Уявіть, що Ви опинилися на операційному столі і хірург говорить Вам: "Я прослухав курс лекцій в одному з найкращих університетів , здав іспит з відзнакою, але жодного разу не тримав у руках скальпель. Це буде перша в моєму житті операція." Довірили б ви проведення складної операції людині, що не мала реального досвіду?

Як проходять бізнес-симуляції

Бізнес-симуляція - інтерактивна модель економічної системи, яка за своїми внутрішніми умовами максимально наближена до реалії.

Інтерактивний характер Бізнес-симуляції дозволяє:

- отримати та розвинути свої навички та компетенції щодо управління компанією;

- сформувати комунікаційні навички;

- в умовах ігрової дійсності сформулювати цілі і завдання, а також розробити план дій, вирішити тактичні і стратегічні завдання, і в результаті підвищити ефективність бізнес -процесів.

Бізнес-симуляції дають впевненість у тому, що ваша команда вибере правильний курс, знайде оптимальні рішення навіть в умовах обмеженого часу.

Ми запрошуємо до співпраці студентів всіх спеціальностей НУВГП та інших навчальних закладів спробувати себе на будь-якій посаді ТОВ «Агробізнес». Якщо Ви готові набути нових навиків, відчути себе в умовах реального підприємства заповніть реєстраційну форму і ми зв’яжемось з Вами.