ННІ ЕМ

Західний бізнес-центр

Адреса: м. Рівне, вул. Чорновола, 41 а

 тел. 63-35-69, тел.вн. 6-82

Адреса для листування: 33028, м. Рівне-28, а/с 6

Електронна адреса: wbc.rivne@gmail.com

Ми у соцмережах:
                       

Cтруктура Бізнес-центру:

Науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу. Основним напрямком роботи є виконання науково-дослідних робіт (у тому числі у межах державних науково-технічних програм та за господарськими договорами) у сфері екологічного, водогосподарського та аграрного менеджменту.

Навчально-тренінгова лабораторія. Основним напрямком роботи є практична підготовка фахівців з менеджменту й економіки шляхом формування навиків самостійного управління процесами фінансово-господарської й інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо)

Бізнес-школа. Основним напрямком роботи є надання освітніх послуг (підвищення кваліфікації, стажування, підготовка і перепідготовка менеджерів за MBA-програмами, надання додаткових освітніх послуг студентам НУВГП, проведення тренінгів, семінарів, круглих столів тощо) з питань економіки та управління бізнесом; розроблення, апробація і запровадження у навчальний процес підготовки менеджерів інноваційних навчальних і педагогічних технологій на базі сучасних інформаційних систем

Консалтингова група. Основним напрямком роботи є надання консалтингових послуг з питань підприємницької діяльності, інформаційних технологій, бізнес-планування та управління бізнесом

Бізнес-інкубатор. Основним напрямком роботи є сприяння у працевлаштуванні випускників НУВГП шляхом надання послуг із започаткування нового бізнесу, науково-технічної підтримки нового бізнесу, застосовуючи програми бізнес-інкубації