Університет

Вимоги до кандидатів, що мають намір пройти професійну атестацію

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, проводиться атестаційною комісією Національного університету водного господарства та природокористування.

Вимоги до кандидатів, які допускаються до професійної атестації, визначені у частині другій статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»:

- кандидати, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, можуть проходити професійну підготовку за відповідною освітньо-професійною програмою.

До професійної атестації допускаються кандидати, які відповідають одночасно таким вимогам:

 • здобули відповідний рівень вищої освіти не нижчий другого (магістерського) - для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності;
 • здобули відповідний рівень вищої освіти не нижчий першого (бакалаврського) - для осіб, які мають намір провадити обстеження інженерних систем);
 • мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства;
 • кандидат подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель за встановленою формою.

До заяви додаються:

 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
 • копія трудової книжки;
 • стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
 • інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою a.i.chycheliuk@nuwm.edu.ua або eec@nuwm.edu.ua. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Професійна атестація проводиться на платній основі. Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах між НУВГП та кандидатом. Атестаційна комісія розглядає подані документи у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання таких документів, приймає рішення про проведення професійної атестації кандидата або про відмову у її проведенні та повідомляє йому у спосіб, зазначений в заяві.

Підставами для відмови у проведенні професійної атестації є:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • неподання/подання не у повному обсязі кандидатом документів;
 • подання кандидатом недостовірної інформації.

Заяву необхідно написати від руки. Якщо кандидат претендує на отримання двох атестатів, необхідно подати дві окремі заяви.

Шановні кваліфіковані фахівці, запрошуємо Вас до професійної атестації!

Інформація станом на 25.03.2019 р.