Університет

ІСТОРІЯ РІВНЕНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ НУВГП

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування є правонаступником Технікуму технологій та дизайну Національного університету водного господарства та природокористування, який був створений на базі Рівненського текстильного технікуму.

Текстильний технікум у м. Рівне був заснований 1961 року. Перших студентів, а це було всього 90 осіб, навчальний заклад прийняв в адміністративному приміщенні льонокомбінату. Та вже через два роки технікум розпочинає самостійне життя. У 1963 році будується окремий корпус, вводяться в дію два гуртожитки, спортивний комплекс, їдальня. Крім стаціонарного відкривається заочне та вечірнє відділення. Зміцнюється матеріально-технічна база, всі лабораторії та навчальні кабінети переоснащуються новим обладнанням і технікум стає самодостатнім навчальним закладом, відомим далеко за межами міста Рівне.

З року в рік зростає контингент студентів, започатковуються нові відділення, здійснюється підготовка фахівців з нових спеціальностей.

За 55 років свого існування заклад підготував майже 25 тисяч спеціалістів для легкої та текстильної промисловості. Серед випускників коледжу багато знаних в області та за її межами людей.

Сьогодні Рівненський економіко-технологічний коледж - це потужний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання за 6 галузями знань та 7 спеціальностями:

 

 022“Дизайн” (освітня програма «Дизайн середовища», "Графічний дизайн")

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (освітня програма “Діловодство”)

071 “Облік і оподаткування" (освітня програма  "Фінанси та кредит", "Облік і аудит підприємницької діяльності")

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"(освітня програма  “Інформаційна діяльність підприємства”)

133 “Галузеве машинобудування” (освітня програма  "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості")

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма  “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”)

182 “Технології легкої промисловості” (освітня програма "Швейне виробництво", "Моделювання та конструювання промислових виробів")

  242 “Туризм” (освітня програма '"Туристичне обслуговування")

 Коледж акредитовано за І рівнем акредитації з вищеперерахованих галузей знань та спеціальностей, про що Міністерством освіти і науки України видані відповідні сертифікати.

Вся діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", інших законодавчих актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Загальний ліцензований обсяг у коледжі становить 380 осіб, з них: денна форма навчання – 305 осіб; заочна форма навчання -75 осіб.

Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 75 викладачів та 3 майстри виробничого навчання. Серед них 23 викладача мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 викладачів першу кваліфікаційну категорію, 13 викладачів другу кваліфікаційну категорію, 28 викладачів спеціалістів. Серед викладачів вищої кваліфікаційної категорії 7 викладачів мають педагогічне звання „викладач-методист”, 3 викладача нагороджені нагрудним знаком „Відмінник освіти України”.

З 2014 року очолює педагогічний колектив коледжу Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  - Дем'янюк Віктор Володимирович.

На замовлення Міністерства освіти і науки України заклад є розробником галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів». Викладачі коледжу входили до складу робочих груп з розробки галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальностей 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості», 5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі», 5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу». Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням навчально-методичних комплексів дисциплін, методичним забезпеченням лабораторних та практичних занять, самостійної роботи студентів, розробкою навчальних програм.

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є створення умов для практичного навчання студентів. В коледжі для цього належним чином обладнано 6 лабораторій та 7 майстерень, 4 комп’ютерні класи, зал дипломного і курсового проектування, бібліотека з читальним залом.

Коледж входить до навчально-виробничого наукового комплексу Київського національного університету технологій і дизайну. Студенти коледжу мають можливість продовжити навчання в навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації: Національному університеті водного господарства та природокористування, Хмельницькому національному університеті, Київському національному університеті технологій і дизайну та ін.

В колективі викладачів коледжу панує доброзичлива атмосфера. До студентів ставляться з повагою, як до рівноправних членів творчого процесу опанування професією, виховується впевненість у можливостях досягнення поставленої мети. Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працює і навчається, даниною глибокої подяки усім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції і закладав фундамент на майбутнє.