Університет
Циклова комісія спеціальних навчальних дисциплін з напряму "Екологія"

Циклова комісія спеціальних навчальних дисциплін з напряму "Екологія"

Циклова комісія з напряму “Екологія” створена в 2000 році на базі  методичної комісії лаборантів хімічного аналізу, викладачів хімії, яка  свого часу була створена в 1970 році. На даний час комісія нараховує  20 членів. Серед них директор коледжу Яцков Микола Васильович – кандидат технічних наук, Будєнкова Н. М. – кандидат хімічних наук, Корчик Н.М. – кандидат технічних наук, Клименко Л.В. – кандидат сільськогосподарських наук, викладач ІІ категорії; Стецюк Л.М. – кандидат сільськогосподарських наук, викладач-спеціаліст, Боярчук Є.М., Войцешевський Б.Д. –  викладачі-методисти,  «Відмінники  освіти  України»;   Біда П.І. – викладач І категорії; Ковальчук С.В., Белеля М.О. (методист коледжу), Вовк Л.В. – викладачі ІІ категорії, Козловець В.В., Норовичук М.В., Бялік Л.О., Орлова Т.В., Парфенчук В.М. – викладачі-спеціалісти; Тополюк Г.Г., Горницька С.С., Набокова М.І. – майстри виробничого  навчання  І категорії;  Данилів Т.І, Нестерчук Н.В. є випускниками Технічного коледжу та майстрами виробничого навчання. Серед викладачів циклової комісії здобувачами є Біда П.І., Белеля М.О., Вовк Л.В., Ковальчук С.В.

Очолює циклову комісію Гакало Оксана Ігорівна, викладач І категорії, здобувач кафедри екології НУВГП, нагороджена Почесними грамотами обласної державної адміністрації, міського голови, Управління екології, лауреат почесного звання “Людина року”. В період 1970-2009 років комісія була під керівництвом  Боярчук Євгенії Михайлівни, викладача-методиста, “Відмінника освіти України”.

Навчальна база складається з лабораторій, лекційних аудиторій, вагової кімнати, препараторських. Лекційні аудиторії оснащені інформаційно-науковими стендами, таблицями, роздатковим матеріалом, який тематично систематизований. В лабораторії хімічного аналізу функціонують прилади, які використовуються для фізико-хімічних, гравіметричних та титриметричних методів аналізу речовин. Викладачі циклової комісії викладають двадцять вісім дисциплін та керівниками сімох навчально-виробничих практик. Велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі. Викладачами видано: 4 інтерактивні комплекси, 4 навчальні посібники та 33 методичні видання до виконання лабораторних, практичних робіт, курсового та дипломного проектування, тестових завдань, практик тощо. Інтерактивний комплекс Гакало О.І., Белелі М.О. «Екологічний моніторинг»    зайняв   почесне ІІ місце на педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року». У 2011-2012 н.р. авторами Яцковим М.В. та Боярчук  Є.М. було видано посібник з грифом НУВГП «Практичний посібник з хімії» у 2-х книгах: книга 1 –  «Загальна хімія», книга 2 – «Неорганічна хімія. Органічна хімія. Варіанти контрольних завдань з хімії».

У 2013 році циклова комісія з напряму «Екологія» виборола І місце у відкритому огляді-конкурсі навчально-методичного забезпечення та новітніх технологій навчання в номінації «Краще навчально-методичне забезпечення циклової комісії».

Циклова комісія є випусковою з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010602 «Прикладна екологія». Значна частина студентів-випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «технік-еколог» продовжує навчання на факультеті екології та природокористування в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Подальшу свою роботу колектив циклової комісії бачить у вихованні екологічно свідомих громадян, використанні та вдосконаленні традиційних методів і засобів навчання, розробці та впровадженні інноваційних технологій.назад