Університет
Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є ровесницею навчального закладу, на базі якого створено Технічний коледж. Навчально-виховний процес з дисциплін гуманітарного циклу забезпечують високо-кваліфіковані досвідчені фахівці і творча молодь, всього 12 членів. Серед них: голова циклової комісії Зелінська Любов Іванівна – викладач вищої категорії із званням «викладач-методист»; викладачі  вищої категорії із званням «старший викладач» - Болєлова І.А.,   Тихонов Г.М.;  викладач    вищої категорії – Ткачук Л.Л.; викладачі І категорії – ЗіньН.С.,  Іванчук М.С., Шваєнко А.Ю., Симонюк В.Б.;  викладач ІІ категорії –  Осипчук О.М.; спеціалісти – Стасюк О.П., Євсович Р.В., Корсун К.Є.

Викладачі циклової комісії беруть участь у підготовці студентів та учнів усіх спеціальностей, викладаючи дисципліни «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Соціологія», «Політологія», «Політекономія», «Філософія», «Економічна теорія». Впроваджуючи нові освітні технології, колектив наполегливо працює над науково-методичним забезпеченням навчального процесу.

Цикловою комісією видано понад 25 навчально-методичних розробок: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з основ права, політології, економічної теорії, історії України, філософії; конспекти лекцій та плани семінарських занять; комплекти контрольних робіт з усіх дисциплін; термінологічний словник політології (Шваєнко А.Ю.); «Найвидатніші філософи світу» (Болєлова І.А.), хронологічний довідник історії України (Зелінська Л.І.), глосарій з основ права (Симонюк В.Б.); інтерактивні комплекси з історії України (Зелінська Л.І.), з економічної теорії (Зінь Н.С.) та соціології (Ткачук Л.Л.) визнано кращими на щорічному педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року».

До наукової діяльності викладачі комісії залучають студентів. Краща студентська робота «Гендерна соціологія» (науковий керівник Ткачук Л.Л.) на науково-теоретичній конференції коледжу посіла перше місце.

Викладачі циклової комісії працюють класними керівниками в закріплених групах. Виховну роботу серед учнів та студентів викладачі циклової комісії проводять і в позаурочний час. Керівники гуртів «Етнос», «Сторінками історії», «Політичний калейдоскоп», «Філософський клуб» багато років співпрацюють з обласним краєзнавчим музеєм, Центром підтримки громадських ініціатив, створюють умови для формування у молоді власної світоглядної позиції.

Завідувачі кабінетів Болєлова І.А., Зінь Н.С., Зелінська Л.І. дбають не лише про їх науково-методичне наповнення, але й про естетичний вигляд. За сумлінну працю та вагомий внесок у виховання молоді  члени комісії відзначені різними нагородами: знаком «Відмінник освіти України» – Зелінська Л.І., Почесними Грамотами Міністерства освіти та науки України –  Зелінська Л.І., Тихонов Г.М., Почесними Грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, обласного управління освіти і науки – Ткачук Л.Л., Почесними Грамотами НУВГП та Технічного коледжу – Болєлова І.А., Зінь Н.С., Симонюк В.Б., Іванчук М.С., Шваєнко А.Ю.

Лауреатами почесного звання «Людина року» із занесенням на Дошку пошани неодноразово визнавались Тихонов Г.М., Зінь Н.С., Зелінська Л.І., Ткачук Л.Л.назад