Університет
Циклова комісія "Галузеве машинобудування"

Циклова комісія "Галузеве машинобудування"

   Циклова комісія галузевого машинобудування була створена в 2000р. Її очолював Рябий І.Д. - викладач вищої категорії. З 2002 року циклову комісію очолювала Приймачук Г.І. - викладач вищої категорії, викладач-методист. З 2019 року комісію очолює Дейнека К.Ю., кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

Склад циклової комісії галузевого машинобудування:

Дейнека Катерина Юріївна – голова циклової комісії, кандидат технічних наук, викладач вищої категорії, викладач спеціальних навчальних дисциплін.

Приймачук Галина Іванівна –  викладач вищої категорії, викладач-методист, „Відмінник освіти України”, викладач "Креслення".

Годун Дмитро Ігнатович – викладач «матеріалознавства», викладач вищої категорії.

Ніколайчук Валерій Васильович – кандидат технічних наук, викладач «Технічної механіки», викладач вищої категорії.

Івашко Олександр Георгійович – викладач спеціальних навчальних дисциплін, викладач ІІ-ї категорії.

Крівцов Валерій Володимирович - кандидат технічних наук, викладач «Нарисної геометрії та інженерної графіки».

Серілко Дмитро Леонідович - кандидат технічних наук, викладач спеціальних навчальних дисциплін.

Колесник Олег Анатолійович – кандидат технічних наук, викладач вищої категорії, викладач «Гідравліки».

Васильчук Назар Володимирович – викладач-спеціаліст, викладач спеціальних навчальних дисциплін.

Коваль Микола Петрович - майстер виробничого навчання 5 розряду.

Бялік Дмитро Миколайович - майстер виробничого навчання 5 розряду.

Івашко Петро Георгійович - майстер виробничого навчання.

Кулик Роман Вікторович - майстер виробничого навчання.

 Значну увагу циклова комісія приділяє удосконаленню навчального процесу, пошуку нових прогресивних технологій. Викладачі циклової комісії викладають такі дисципліни: „Креслення”, „Матеріалознавство”, „Технічна механіка”, „Нарисна геометрія та інженерна графіка”, „Гідравліка та гідравлічні машини”, „Технологія обробки матеріалів”, „Вступ до спеціальності”, „Технічне обслуговування та ремонт обладнання галузі”, „Основи взаємозамінності деталей”, „Обладнання та технологія електрогазозварювальних робіт”, „Процеси і апарати”, „Обладнання підприємств галузі”, „Основи проектування”, „Комп’ютерна графіка і проектування”.

НавчIMG 7088

Безымянный2

НавчIMG 8232

      Під керівництвом викладачів студенти виступають на науково-теоретичних конференціях, приймають участь у семінарах, брейн-рингах, олімпіадах в коледжі.

ВихIMG 7008

          Щорічно проводиться тиждень циклової комісії галузевого машинобудування і конкурс за професією „Кращий електрогазозварник”, де студенти та учні показують свої теоретичні та практичні знання, які набули за час навчання в коледжі. 

Кращий за професією

      Циклова комісія підтримує тісний контакт з НУВГП, підприємствами міста, підприємствами, де учні та студенти проходять практику. Випускники коледжу за спеціальністю „Галузеве машинобудування” продовжують навчання у навчально-науковому механіко-енергетичному інституті НУВГП за спеціальністю „Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” для здобуття освітнього рівня бакалавр.

        Методична робота циклової комісії націлена на впровадження інноваційних технологій навчання, які сприяють свідомому засвоєнню студентами знань, а також забезпеченню форм, засобів поточного і підсумкового контролю знань студентів. З цією метою викладачі циклової комісії підготовили ряд методичних вказівок для курсового та дипломного проектування, для виконання самостійних, лабораторних і практичних робіт, а також методичні вказівки для проходження технологічної, переддипломної практики. Викладачі постійно використовують новітні технології навчання і удосконалюють свою педагогічну майстерність на відповідних кафедрах НУВГП та в Інституті післядипломної освіти.

      Членами циклової комісії проводиться виховна робота серед студентів та учнів коледжу, так як викладачі та майстри виробничого навчання є класними керівниками академічних груп. Виховна робота підпорядкована підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які б органічно поєднували професійні знання із загальнолюдськими цінностями.

ВихIMG 7048

ВихIMG 7021

ВихIMG 7023

Безымянный5

        Перспективою роботи циклової комісії є подальше вдосконалення методики викладання дисциплін, видання підручників, навчальних і методичних посібників, оновлення оснащеності навчальних кабінетів сучасними технічними засобами навчання, приладами та впровадженням інноваційних технологій.назад