Університет

Спеціальності

Галузь знань: (код 13) "Механічна інженерія" Спеціальність: (код 133) " Галузеве машинобудування" (кваліфікація: "Технік-механік")
Галузь знань: (код 13) "Механічна інженерія" Спеціальність: (код 133) " Галузеве машинобудування" (кваліфікація: "Технік-механік")

Технік-механік з обслуговування та ремонту обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості призначений для роботи в галузі хімічної, нафтогазопереробної промисловості і виробництв еластомерів на первинних посадах техніка-механіка, майстра ремонтного цеху, бригадира ремонтної…

Галузь знань: (код 19) "Архітектура та будівництво"  Спеціальність: (код 192) "Будівництво та цивільна інженерія" (кваліфікація: "Технік-технолог")
Галузь знань: (код 19) "Архітектура та будівництво" Спеціальність: (код 192) "Будівництво та цивільна інженерія" (кваліфікація: "Технік-технолог")

Молодші спеціалісти за спеціальністю "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції" призначені для професійної діяльності в сфері проектування, монтажу і експлуатації внутрішніх сантехсистем і обладнання в проектних організаціях, на підприємствах, які виконують монтаж…

Галузь знань: (код 10) "Природничі науки" Спеціальність: (код 101) "Екологія" (кваліфікація: "Технік-еколог")
Галузь знань: (код 10) "Природничі науки" Спеціальність: (код 101) "Екологія" (кваліфікація: "Технік-еколог")

У нашій країні велику увагу приділяють охороні природи. Серед заходів з охорони навколишнього середовища важливе місце відводиться контролю за якістю води і повітря. Повітря і воду забруднюють промислові підприємства, теплові електростанції, автомобільний транспорт та інші.  В прісних водах…

Галузь знань: (код 07) "Управління та адміністрування" Спеціальність: (код 072) "Фінанси, банківська справа та страхування" (кваліфікація: "Операціоніст з фінансів і кредиту")
Галузь знань: (код 07) "Управління та адміністрування" Спеціальність: (код 072) "Фінанси, банківська справа та страхування" (кваліфікація: "Операціоніст з фінансів і кредиту")

Фінансисти відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, важливе місце…

Галузь знань: (код 07) "Управління та адміністрування" Спеціальність: (код 071) "Облік і оподаткування" (кваліфікація: "Оцінювач-експерт")
Галузь знань: (код 07) "Управління та адміністрування" Спеціальність: (код 071) "Облік і оподаткування" (кваліфікація: "Оцінювач-експерт")

Суб'єкти оцінної діяльності – могутня еліта вільної ринкової економіки, їх діяльність полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні оцінювання майна, безпосередній його оцінці та підготовці висновків щодо його вартості. Оцінювач-експерт повинен опанувати такі аспекти…

Галузь знань: (код 15) "Автоматизація та приладобудування" Спеціальність: (код 151) "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (кваліфікація: "Технік-електромеханік")
Галузь знань: (код 15) "Автоматизація та приладобудування" Спеціальність: (код 151) "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (кваліфікація: "Технік-електромеханік")

Це спеціальність напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" – одна з найпрогресивніших у наш час. Техніки-електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному сучасному підприємстві, їх діяльність пов'язана з…

Галузь знань: (код 11) "Математика та статистика" Спеціальність: (код 113) "Прикладна математика" (кваліфікація: "Технік-програміст")
Галузь знань: (код 11) "Математика та статистика" Спеціальність: (код 113) "Прикладна математика" (кваліфікація: "Технік-програміст")

Випускники з цієї спеціальності отримають кваліфікацію "технік-програміст" за 3 роки (на базі 11 класів) або 4 роки ( на базі 9 класів). Передбачаються наступні сфери використання молодших спеціалістів: технік обчислювального (інформаційного) центру; оператор електронно-обчислювальних…