Університет

Навчально-виробнича робота

(підготовка кваліфікованих робітників)

2.1. Технічний коледж НУВГП здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня   «кваліфікований робітник» за 9-ма комплексами робітничими професіями (табл. 6).          

Таблиця 6

№ з/п

Код за

Державним

класифікатором

України

Назва професії

1

2

3

 

1.

7137

7241

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2.

7136

7212

Монтажник санітарно - технічних систем і устаткування

Електрозварник ручного зварювання

3.

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

4.

8159

8159

 

Апаратник

Лаборант хімічного аналізу

 

5.

8159

Лаборант хімічного аналізу

6.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7.

4212

4212

Касир (в банку)

Контролер у банку

8.

7212

7212

 

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

9.

7241

Електромеханік торговельного та холодильного

устаткування

 Підготовка кваліфікованих робітників проводиться на базі повної та базової загальної середньої освіти (термін навчання – 1р., 1,5р., 2,5., 3р.). У 2016-ому році прийнято на навчання 300 учнів, в тому числі: на базі базової загальної середньої освіти – 134 учні та на базі повної загальної середньої освіти – 166 учні. Станом на 20.12.2016р. загальний контингент кваліфікованих робітників становить 657 учнів.

Технічний коледж НУВГП на замовлення Рівненського обласного центру зайнятості здійснює перепідготовку фахівців з таких робітничих професій: «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (на основі успішно проведених тендерів).

 2.2. Успішність учнів з груп підготовки кваліфікованих робітників

За весь період навчання, здобуваючи повну загальну середню освіту, учні вивчають 21 предмет загальноосвітнього циклу,  7 предметів професійно – теоретичного циклу та 6 предметів  загально професійного циклу.

На основі результатів проведених відповідних форм контролю за якістю знань учнів протягом 2016-ого року загальна успішність складає 95,4%, якісна – 27%.

Протягом 2016-ого року відраховано з коледжу 44 учні, з них:  39 чол. – за власним бажанням, 3 чол. – за академічну неуспішність, за станом здоров’я –        2 чол.

 2.3. Участь учнів  в конкурсах професійної майстерності

У 2016-ому році, згідно з «Положенням про проведення конкурсу професійної майстерності в Технічному коледжі НУВГП в групах підготовки кваліфікованих робітників», проводився конкурс професійної майстерності. В ньому взяли участь 60 учнів за такими професіями:

-   електрогазозварник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах;

-   слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка);

-   електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

-   лаборант хімічного аналізу.

Переможцями зазначеного конкурсу стали 12 учнів.

В Технічному коледжі НУВГП також проводилась виставка технічної творчості відповідно до «Положення про технічну і художню творчість студентів та учнів Технічного коледжу НУВГП». На виставці майстрами виробничого навчання та учнями були представлені вироби з художнього зварювання, макети, діючі моделі приладів та діючі електричні схеми. Всього на виставці учнями були представлені 26 експонатів.

  Всі переможці нагороджені почесними грамотами та грошовими преміями.

                              2.4.  Випуск кваліфікованих робітників

У 2016-ому році кількість випускників становить 267 осіб, в т.ч. у розрізі професій, дані приведені в таблиці 7.                                                                         

Таблиця 7

Назва професії

Кількість випускників

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах.

53

Лаборант хімічного аналізу

15

Касир в банку. Контролер Ощадного банку

27

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  (електроніка)

49

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

25

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Електрозварник ручного зварювання

23

Апаратник

Лаборант хімічного аналізу

20

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

55

Всього

267

 2.5. Працевлаштування кваліфікованих робітників

Працевлаштування кваліфікованих робітників у 2014, 2015, 2016 роках (табл.8)

                                                                                                                    Таблиця 8

№ з/п

Код за

Державним

класифікатором

України

Назва професії

Праце-влаштовано

у 2014 році

(%)

Праце-влаштовано

у 2015 році

(%)

Праце-влаштовано

у 2016 році

(%)

1

2

3

6

7

5

1.

7137

 

 

7241

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

93

74

не випускались

2.

7136

 

 

7212

Монтажник санітарно - технічних систем і устаткування

Електрозварник ручного зварювання

100

74

95

3.

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

 

78

98

96

4.

8159

8159

Апаратник

Лаборант хімічного аналізу

 

 

77

87

65

5.

8159

Лаборант хімічного аналізу

90

100

93

6.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

не випускались

62

100

7.

4212

4212

Касир в банку

Контролер ощадного банку

100

100

93

 

8.

7212

7212

 

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

 

84

57

87

9.

7241

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

80

54

84

ВСЬОГО:

88

78

91

 2.6. Перспективи розвитку навчально-виробничої  діяльності коледжу:

1.     Створення Центрів з підготовки кваліфікованих робітників за галузями підготовки:

1.1.         «Хімічне виробництво»;

1.2.         «Будівельні, монтажні і ремонтні роботи»;

1.3.         «Електротехнічне виробництво та виробництво електронної техніки»;

1.4.         «Економіка».

2.     Продовжити тісну співпрацю з міським і обласним центрами зайнятості щодо здійснення перепідготовки кваліфікованих робітників.

3.     Проводити перепідготовку учасників зони АТО відповідно до успішно проведеного тендеру.

4.     Зміцнення матеріально-технічної бази  навчально-виробничого процесу.

5. Продовжити координувати роботу коледжу і роботодавців щодо проходження  виробничого навчання, практик на платній основі з наступним працевлаштуванням випускників коледжу.