Університет

Загальні історичні відомості про Костопільський будівельно-технологічний коледж

Національного університету водного господарства та природокористування

Історія розвитку Костопільського будівельно-технологічного технікуму бере свій початок  з далекого 1986 року, коли на виробничій базі Костопільського Домобудівного комбинату було створено базу навчального закладу СПТУ №14 з плановим набором контингенту 450 осіб. Училище проводило підготовку кваліфікованих робітників за різними професіями, які по закінченню навчання, в основному, направлялися для працевлаштування на підприємство.

В 1997 році наказом Міністерства освіти і науки України №170 від 09.06.1997 року Костопільське СПТУ №14 ліквідовано та створено філію ВПУ №1. Навчально-матеріальна база училища знаходилась на території ДБК.

Враховуючи актуальність багато­ступеневого навчання в системі різнорівневих   закладів освіти України, беручи до уваги проблеми, які виникли в системі профтехосвіти, спеціалізоване ПТУ № 10 міста Рівного (засноване на базі ПТУ № 10 та ПТУ №38) та Костопільська філія ВПУ-1 були включені в структуру Рівненського державного технічного університету як навчальний заклад нового типу — Технічний коледж (за наказом № 1 Міністерства освіти і науки України № 304 від 12 липня 2000 року).

У 2000, 2001 роках у Костопільському відділенні Технічного коледжу проведена робота по ліцензуванню підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.092110 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та 5.091627  «Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів», що дозволило у 2001 році розпочати підготовку молодших спеціалістів за вказаними спеціальностями.

На базі Костопільського відділення Технічного технікуму НУВГП у 2005 році був створений новий навчальний заклад нового типу  Костопільський будівельно-технологічний технікум, який став окремим структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування.

Педагогічний колектив Костопільського будівельно-технологічного технікуму НУВГП  нараховує  близько 65 викладачів та майстрів виробничого навчання. Серед них продовжують працювати і ті,  що віддали багато своїх зусиль викладацькій роботі у навчальному закладі працюють такі як:  Алексєйчук А. П., Кондратюк В.С., Рубель М.В.,  Михалюк Н.М., Пінчук Р.О., Алексейчук Ж.В., Багінський І.А. та майстри виробничого навчання  Буханкович С.І., Морозько Л.М.

Костопільський будівельно-технологічний технікум Національного університету водного господарства та природокористування є одним з наймолодших навчальних закладів  нашого регіону, але за роки своєї діяльності став провідним вищим навчальним закладом І-ІІ рівнів акредитації західно-північного регіону області  з перспективними  будівельними спеціальностями  і професіями не тільки в м. Костополі, а й в області.

Впродовж 2008-2009 навчального  року будівельно-технологічний технікум НУВГП пройшов акредитацію з двох випускаючих спеціальностей:  5.092110 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та 5.091627 « Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів».

За час існування технікуму, сформувався творчий викладацький колектив, який наполегливо і завзято впроваджує у практику своєї  роботи нові педагогічні й інформаційні технології, кращі досягнення передового педагогічного досвіду. Викладачі, розв’язуючи нові й нові завдання, що ставить перед освітянами життя, працюють у творчій співдружності, продовжують кращі традиції своїх попередників, поєднуючи загально-дидактичні методи навчання і виховання. У складі педагогічного колективу є старші викладачі, а на договорній основі працюють професори, кандидати наук з провідних кафедр Національного університету водного господарства та природокористування. Забезпечують викладання навчальних дисциплін  викладачі вищих категорій з високим досвідом роботи.

У 2013 році Костопільський будівельно-технологічний технікум перейменовано на Костопільський будівельно-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування.

З метою навчально-методичного забезпечення дисциплін та виробничого навчання створені циклові методичні комісії, які структурою об’єднані  за профілем: філологічних, гуманітарних і соціально-економічних, загально-технічних, комп’ютерних та охорони праці, будівельних, деревообробних дисциплін та майстрів виробничого навчання. Головною метою діяльності коледжу є забезпечення безперервної  освіти в системі  ПТУ- коледж — університет (кваліфікований робітник з отриманням робітничих професій, споріднених професій молодшого спеціаліста та продовжувати навчання за відповідним напрямком в вищих навчальних закладах з отриманням  бакалавра —  спеціаліст — магістр) з підготовки  високо — кваліфікованих фахівців здатних працювати в сучасних умовах ринкової економіки, виховувати в них науковість, творче мислення, національну свідомість та високих людських якостей.

Керівництво роботою усіх структурних підрозділів технікуму, вирішення питань навчально-виховного процесу, контроль за виконання поставлених завдань здійснює адміністративна рада коледжу на чолі з директором, засідання якої здійснюється щотижня.

Будівельно-технологічний коледж НУВГП — це навчальний заклад нового типу, який відповідає вимогам соціально-економічного розвитку суспільства, визначає об’єктивні передумови переходу до неперервної системи освіти, принципова особливість якої полягає у різноманітності застосування засобів, способів і організаційних форм навчального процесу. Одне з  головних — це дає можливість стимулювати просуванню найбільш обдарованих, краще підготовлених студентів на більш високі ступені освіти та професійної реалізації.