Університет

Спеціальності

Спеціальність "Лісове господарство"

Кваліфікація - технік лісового господарства

 Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

 Випускник повинен вміти: працювати з нормативними документами, довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами; користуватись приборами і інструментами, що використовуються в лісовому господарстві; виконувати комплекс лісогосподарських, лісокультурних, лісоексплуатаційних, лісоохоронних робіт; складати технічну документацію на лісогосподарську діяльність лісництва, а також первинну документацію з лісогосподарської діяльності на виконані роботи; використовувати матеріали лісовпорядкування; оформляти матеріали про лісопорушення; організовувати ефективну роботу трудового колективу на основі сучасних механізмів управління, підприємництва, маркетингу; проводити інструктаж з техніки безпеки і протипожежного захисту; використовувати в професійній діяльності інформаційні технології.

 Випускник повинен знати: лісове законодавство, інші нормативно-правові акти, постанови, інструкції з ведення лісового господарства; агротехніку, технологію і засоби механізації робіт в лісовій галузі; економіку, планування і організацію лісогосподарської галузі виробництва; норми і розцінки на роботи в лісовому господарстві; пільги для працівників лісової галузі, діючі положення про оплату праці робітників і спеціалістів; правила охорони праці і техніки безпеки; досягнення науки і техніки в області лісового господарства, охорони і захисту лісу.

 Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки

 Навчання проводиться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб

     

 

Спеціальність «МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Кваліфікація: технік мисливського господарства

 Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

 Випускник повинен вміти: організувати роботу з охорони, підтримання чисельності і раціонального використанні ресурсів мисливських тварин; забезпечувати виконання актів з проведення біотехнічних і мисливських заходів; здійснювати контроль за використанням мисливських угідь; проводити боротьбу з браконьєрством; організовувати добування і заготівлю м’яса диких тварин, риби та іншої промислової продукції; підготувати і розробити пропозиції для покращення використання мисливських угідь у господарстві, вести роботу з розвитку  мисливського собаківництва; організувати і проводити полювання, заготівлю продукції мисливського господарства і супутніх йому промислів, керувати роботою єгерів і робітників; забезпечувати заходи з охорони праці і техніки безпеки; надавати допомогу експедиціям і партіям в проведенні мисливсько-впорядкувальних робіт.

 Випускники повинні знати: постанови, накази, інструкції та інші нормативні директиви з ведення мисливського господарства; мисливствознавство; біологію і екологію мисливських звірів і птахів, мисливське собаківництво, дичорозведення, методику проведення обліку ресурсів мисливського тваринництва, техніку промислу і добування мисливських тварин; досвід передових вітчизняних і зарубіжних мисливських господарств; економіку, організацію і планування мисливського господарства; основи трудового законодавства; правила охорони праці і протипожежної безпеки, виробничої санітарії, інформаційні технології в мисливському господарстві.

 Термін навчання: 

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки

 Навчання за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб

    

 

Спеціальність «ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Кваліфікація - технік ландшафтного дизайну

 Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

 Випускник повинен вміти: забезпечувати організацію робіт в садово-парковому будівництві; проводити інвентаризаційні роботи на об’єктах, які підлягають реконструкції земельних насаджень; здійснювати оцінку об’єкту озеленення за конструктивними елементами; складати кошторис на будівництво об’єктів і догляд за ними; аналізувати і оцінювати стан техніки безпеки на об’єктах садово-паркового господарства; використовувати інформаційні технології в професійній діяльності.

 Випускник повинен знати: законодавчі і нормативні акти в області зеленого будівництва, будівельні норми і правила на проектування і благоустрій території, конструктивних елементів різних будівельних матеріалів; технологію і агротехніку садово-паркового будівництва і методи догляду за зеленими насадженнями; основні принципи організації і підготовки території; загальні принципи проектування; основи організації діяльності об’єктів зеленого будівництва і основні показники виробничо-господарської діяльності; трудове законодавство, правила і норми охорони праці, охорони і захисту навколишнього середовища.

 Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 5 міс.

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 міс.

 Навчання проводяться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб

     

 

Спеціальність «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Кваліфікація: бухгалтер

 Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

 Випускник повинен вміти: документально оформляти і відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, пов’язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків; складати бухгалтерську і економічну звітність; аналізувати стан господарсько-фінансової діяльності підприємства; оцінювати ліквідність і платоспроможність підприємства; користуватись нормативними документами і інструкціями; використовувати оргтехніку для обробки обліково-фінансової інформації; інформаційні технології в професійній діяльності.

 Випускник повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів бухобліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію обробки інформації на підприємстві, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку звітності і контролю.

 Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки

 Навчання проводиться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб