Університет

Рівень підготовки

 Навчання студентів здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів. Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається на основі базової або повної загальної середньої освіти і передбачає оволодіння особою відповідною професійною програмою та набуття компетенції для виконання виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 З 2011 року при коледжі розпочато роботу курсів підвищення кваліфікації працівників лісового господарства за навчальною програмою «Майстер лісу» з щорічним ліцензійним обсягом 250 осіб.