Університет

Коледж сьогодні

Березнівський лісотехнічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування – це державний вищий навчальний заклад, який готує фахівців длялісової галузі за спеціальностями:

-  Лісове господарство;

-  Мисливське господарство;

-  Зелене будівництво і садово-паркове господарство;

-  Бухгалтерський облік.

 На денній і заочній формах навчання здобувають професійні знання понад 800 студентів, які навчаються за рахунок фінансування з державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб.

    

 Сьогодні коледж – це студентське містечко площею 40 га, на території якого розміщені навчальні корпуси, гуртожитки, студентська їдальня, слюсарна і деревообробна майстерні, машинно-тракторний парк, тепличне господарство, спортивний комплекс «Лісотехнік», дендрологічний парк загальнодержавного значення.

 Навчальний процес забезпечують 73 педагогічних працівники, серед яких кандидатів наук, 39 викладачів вищої категорії, 10 викладачів-методистів, 5 молодих спеціалістів навчаються в аспірантурі.

 Для проведення теоретичних, лабораторно-практичних занять, навчальних практик, що потребують спеціалізованих приміщень, в коледжі обладнано 45 навчальних аудиторій, серед яких лабораторій, 30 кабінетів, лекційні зали, комп’ютерних класів, навчальна бухгалтерія.

    

 В навчальному процесі активно використовуються новітні освітні технології, застосування яких без  належного технічного забезпечення неможливе. А для цього коледж має 135 комп’ютерів, 10 ноутбуків, 26 мультимедійних проекторів, інтерактивну дошку, графопроектори, телевізорів з пристосованим DVD, цифрові відеокамери. П’ять комп’ютерних класів, що розраховані на 72 робочі місця, об’єднанні в єдину локальну мережу та мають безкоштовний доступ до мережі Internet. Також функціонує точка доступу Wi-Fi для безкоштовного доступу до мережі Internet.

 В коледжі створені належні житлово-побутові умови, організований змістовний відпочинок та дозвілля студентської молоді. До їх послуг 3 благоустроєні гуртожитки на 520 місць, кафе «Лісова пісня», кімнати відпочинку в гуртожитках, медпункт, танцювальний майданчик, актовий і спортивний зали, кімнати для занять гуртків художньої самодіяльності і спортивних секцій.

     

 Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на ІІІ курсі в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів), Тернопільському національному економічному університеті, Національному університеті водного господарства і природокористування (м.Рівне), Житомирському національному агроекологічному університеті, Надслучанському інституті (м. Березне) за освітньо-професійною програмою бакалавра.