Університет

Циклова комісія лісотехнічних дисциплін

 Циклова комісія працює над проблемою оптимізації використання сучасних освітніх технологій при вивченні лісотехнічних дисциплін. Викладачі комісії ефективно використовують інтерактивні методи навчання, сучасні ТЗН, різні форми організації самостійної роботи студентів. Для цього підготовлено ряд тематичних мультимедійних презентацій, навчальних відеофільмів та фрагментів, методичних посібників для самостійного опрацювання. Розширюється використання комп’ютерних програм для проведення лабораторних і практичних занять.

 Традиційним для коледжу є щорічне проведення тижня циклової комісії лісотехнічних дисциплін, під час якого студентів залучають до участі у брейн – рингу, вікторинах, олімпіадах, тематичних радіовиступах.

 Студенти лісогосподарського відділення демонструють набуті знання і практичні навики з лісотехнічних дисциплін під час проведення лісового багатоборства.

Кутя Микола Михайлович - голова комісії, спеціаліст вищої категорії. Педагогічне звання «викладач – методист».
Викладає дисципліну: «Лісова таксація і лісовпорядкування»
Вишняк Микола Олексійович - спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін: «Механізація лісового господарства», «Механізація галузевих підприємств», «Основи креслення»
Гончар Микола Володимирович - спеціаліст вищої категорії, директор коледжу.
Викладає дисципліну: «Охорона праці в галузі»
Гулій Микола Петрович - спеціаліст вищої категорії.
Викладає дисципліну: «Деревинознавство і лісове товарознавство»
Левчук Сергій Борисович - викладач I категорії.
Викладає дисципліну: «Недеревні ресурси лісу»
Муравинець Сергій Михайлович - викладач вищої категорії.
Викладач дисциплін: «Геодезія», «Основи геодезії»
Ніжаловський Юрій Володимирович - викладач вищої категорії. Педадогічне звання «викладач – методист».
Викладає дисципліну: «Лісова таксація і лісовпорядкування»
Прокоф’єв Микола Миколайович - викладач I категорії.
Викладач дисциплін: «Лісокористування», «Основи охорони праці»
Хуткий Сергій Тимофійович - викладач вищої категорії, завідувач відділення «Мисливське господарство» та «Зелене будівництво і садово-паркове господарство».
Викладає дисципліну: «Механізація лісового господарства»

 Заняття проводять у чотирьох профільних навчальних кабінетах і лабораторії, три з яких обладнанні мультимедійними проекторами і ноутбуками.

Назви кабінетівПрізвище та ініціали завідувачів
1. Геодезії
2. Деревинознавсто і лісове товарознавство
3. Лісової таксації і лісовпорядкування
4. Механізація лісового господарства.
Лабораторія механізації лісового господарства
Муравинець С.М.
Гулій М.П.
Кутя М. М.
Вишняк М. О.
Вишняк М. О.

 

Студенти мають можливість поглибити набуті теоретичні знання і удосконалити практичні навички, займатися науково – дослідною роботою на заняттях п’ятьох предметних гуртків лісотехнічного напряму.

Назва гурткаКерівник гуртка
1. Азимут
2. Лісовпорядник
3. Механік
4. Сортимент
5. Таксатор
Муравинець С.М.
Кутя М.М.
Вишняк М.О.
Гулій М.П.
Гулій М.П.

 

Основні дисципліни циклу:

1. Геодезія.
2. Деревинознавство і лісовпорядкування.
3. Лісова таксація і лісовпорядкування.
4. Лісокористування.
5. Механізація лісового господарства.
6. Недеревні ресурси лісу.
7. Охорона праці.