Університет

Тренінг психологічного супроводу випускників "Як уникати стресу?"

Тренінг психологічного супроводу випускників "Як уникати стресу?"

30.05.2013 – для студентів Автотранспортного технікуму НУВГП було проведено тренінг психологічного супроводу випускників “Як уникати стресу?” (Допомога студентам уникати стресів перед іспитами).

Юнацький вік – важливий етап духовного розвитку. Це час пошуку самого себе та свого місця у світі, усвідомлення життєвої місії, формування основоположних принципів і життєвих цінностей.

Юнакам часто потрібно виконувати не те, що хотілося б, а те, що потрібно. Жити в комп’ютерному третьому тисячолітті не легко, постійно бракує часу, немає з ким поговорити про свої невдачі, та й самі юнаки та дівчата не хочуть. Зростає навантаження – інформаційне, емоційне, що може перерости в хронічну психотравматичну ситуацію й постійне емоційне напруження. Стрес руйнує особистість, є причиною фізіологічних розладів.

Під час підготовки до іспитів перед студентами постає проблема великого обсягу фактологічного, конкретного матеріалу, який не завжди логічно пов’язаний.

Як же уникати стресових ситуацій?

1.Потрібно навчитись мобілізовувати свої інтелектуальні зусилля, планувати час, дотримуватись чіткого розпорядку, не відкладати підготовку до іспитів на останні дні.

2.Вчитись керувати емоціями і швидко приймати рішення.

3.Розвивати свої комунікабельні навички, правильну самооцінку, впевнену поведінку.

4.Ставити перед собою мету, виділяти головні життєві цінності, не боятися труднощів.

Отже, проведення тренінгу допомагає знімати емоційну розгубленість, напружений психологічний стан, уникати соціальної ізоляції, долати особистісну дисгармонію. Знання спрямовані на розвиток особистості, усвідомлення своєї життєвої позиції, формування ефективних комунікабелиних умінь у процесі спілкування, набуття навичок самоконтролю та конструктивного впливу негативних імпульсів у поведінці.

Завдяки тренінгу у студентів розвивається позитивний образ “Я”, формується позитивна самооцінка та світоглядна позиція, корегуються негативні особистісні утворення, знижується ситуативна й особистісна тривожність.назад