Університет

Атестація циклових комісій

Атестація циклових комісій

На виконання наказу директора Автотранспортного технікуму НУВГП та у відповідності до Положення з 28.05.13 до 07.06.13. проводиться атестація циклових (предметних) комісій. Метою атестації є забезпечення якісного проведення навчально-виховного процесу. Атестація сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів, вдосконаленню методики викладання, використанню елементів розвивального та вітагенного навчання, вдосконаленню навчально-методичної роботи.

Для проведення атестації наказом по технікуму створена атестаційна комісія, головою якої призначено заступника директора з навчальної роботи Антонюк В.П.  До складу комісії входять: методисти технікуму та завідувачі денних відділень. Оцінка роботи циклових комісій проводиться за критеріями, що включають організаційну, методичну, навчальну, виховну роботу комісії, роботу у кабінетах та лабораторіях.

За підсумками атестації наказом по технікуму, буде виведено рейтинг циклових комісій. Результати атестації враховуватимуться при підведенні підсумків роботи технікуму за 2012-2013 навчальний рік.назад