Університет

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу (Онлайн-курси)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу (Онлайн-курси)

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає», а хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому  полягає основна місія сучасного педагога.

Вже не достатньо бути на занятті та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну чи будь-яку іншу освіту, а формуються у щоденний праці.

Кожен навчальний заклад має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні не просто виконувати вказівки, а творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих, якісних результатів. Основним методом вдосконалення педагогічної майстерності та професійної компетентності є цілеспрямована самоосвіта особистості.

У головних нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки України зазначено:

  • «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». Закон України «Про освіту»

  • «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне  самовдосконалення - важлива умова модернізації освіти.»

На виконання головних нормативно-правових документів, успішне проходження атестації педагогічних працівників та з метою реалізації самоосвітнього процесу, педагоги коледжу проходять курси підвищення кваліфікації. Курси в онлайн форматі організовані Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Цікава форма проведення курсів з використанням можливостей інтернет-ресурсу Skype, дає можливість вдосконалювати знання з педагогіки, методики навчання та виховання, використання інформаційних комп’ютерних технологій, знання особливостей Закону України про «Освіту» та про «Вищу освіту» просто на робочому місці – в читальній залі коледжу.

До читання лекцій долучилися відомі та досвідчені науковці НУБіП: Кулаєць М.М., Кваша С.М., Зазимко О.В., Кліх Л.В., Ковальчук В.І., Кручек В.А.,

Сопівник Р.В., Скрипниченко В.А., Бачинський О.В., Витвицька О.Д.,

Омельченко Л.М., Глазунова О.Г., Кузьмінський О.Г.

Інформація, якою діляться колеги-науковці є цікавою, актуальною та важливою для розуміння процесів, що відбуваються у сучасній освіті.

Презентаційні матеріалиназад