Навчально-методичний відділ

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, каб. 109

  (0362) 63-34-15, вн. 6-35

  nmv@nuwm.edu.ua

Конкурс на заміщення вакантних посад

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • Директора Надслучанського інституту

   Претендент на посаду повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України

   Завідувачів кафедр:

  • Водної інженерії та водних технологій*;
  • Геології та гідрології**;
  • Охорони праці та безпеки життєдіяльності*;
  • Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки**;
  • Компютерних наук та прикладної математики*;
  • Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства*;
  • Водних біоресурсів**;
  • Хімії та фізики**;
  • Економіки підприємства і міжнародного бізнесу**;
  • Іноземних мов**;
  • Журналістики та українознавства**;
  • Фінансів та економічної безпеки*;
  • Маркетингу*;
  • Суспільних дисциплін*;
  • Медико-психологічних дисциплін*;

   До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри,
   * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
   ** з науковим ступенем та вченим званням,
   рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

   Професорів:

  • геології та гідрології* - 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд* - 1;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки* - 1;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності* - 1;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сількогосподарських машин і обладнання* - 2;
  • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства* - 1;
  • транспортних технологій і технічного сервісу* - 1;
  • водних біоресурсів* - 2;
  • іноземних мов* - 1;
  • журналістики та українознавства* - 2;
  • менеджменту* - 3;
  • маркетингу* - 1;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* - 1;
  • обліку та аудиту** - 5;
  • автоматизації, електротехнічних та компютерно-інтегрованих технологій* - 3;
  • вищої математики* - 1;

   До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні (наукові) працівники
   * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням
   ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора
   відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності – понад два роки,
   рівень наукової та професійної активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.
   Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:
  заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора;
  особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  дві фотокартки розміром 4х6 см;
  автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
  документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’ять років;
  копії паспорта громадянина України;
  копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  згоду на збір та обробку персональних даних;
  інформаційну довідку (для претендентів на посаду директора інституту);
  документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов (для претендентів на посади науково-педагогічних працівників).

  Термін подачі заяв до 08 травня 2021 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція) можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету  http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.

  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників таких кафедр:

  • Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: Доцент - 2 посади;
  • Геології та гідрології: Доцент - 1 пасада;
  • Архітектури та середовищного дизайну: Старший викладач - 2 посади, Доцент - 2 посади;
  • Охорони праці та безпеки життєдіяльності: Старший викладач - 1, Доцент - 1 посада;
  • Автомобільних доріг, основ та фундаментів: Доцент - 1 посада
  • Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: Доцент - 3 посади;
  • Технології будівельних виробів і матеріалознавства: Доцент - 1 посада;
  • Водопостачання, водовідведення та бурової справи: Доцент - 1 посада;
  • Автомобілів та автомобільного господарства: Доцент - 2 посади;
  • Транспортних технологій і технічного сервісу: Старший викладач - 1 посада;
  • Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: Доцент - 1 посада;
  • Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: Доцент - 1 посада;
  • Туризму та готельно-ресторанної справи: Доцент - 1 посада;
  • Хімії та фізики: Доцент - 3 посади;
  • Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: Старший викладач - 1 посада;
  • Геодезії та картографії: Доцент - 4 посади, Старший викладач - 1 посада;
  • Комп’ютерних наук та прикладної математики: Доцент - 4 посади;
  • Вищої математики: Старший викладач - 1 посада, Доцент - 1 посада
  • Комп’ютерних технологій та економічної кібернетики: Доцент - 2 посади;
  • Автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: Старший викладач - 2 посади, Доцент 5 посад;
  • Обчислювальної техніки: Старший викладач - 1 посада;
  • Спеціальних юридичних дисциплін: Старший викладач - 1 посада;
  • Правових природоохоронних дисциплін: Старший викладач - 1 посада, Доцент - 1 посада;
  • Фізичної терапії, ерготерапії: Доцент - 1 посада;

  До участі в конкурсі допускаються:

  а посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду старшого викладача – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням, або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у пунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов.

  Термін подачі заяв до 03 грудня 2020 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.

  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
  Директорів (А); Директора (Б); Завідувачів кафедр (В); Професорів (Г):

  • (А) Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування;
  • (А) Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури;
  • (А) Навчально-наукового механічного інституту;
  • (А) Навчально-наукового інституту права;
  • (А) Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки;
  • (А) Надслучанського інституту.
  • (Б) Директора технічного коледжу
  • (В) Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин*;
  • (В) Автомобільних доріг, основ та фундаментів*;
  • (В) Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки*;
  • (В) Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд*;
  • (В) Спеціальних юридичних дисциплін*;
  • (В) Автомобілів та автомобільного господарства*;
  • (В) Автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій*;
  • (В) Вищої математики*;
  • (В) Обчислювальної техніки**;
  • (В) Військової підготовки***;
  • (Г) Відновного правосуддя та приватної детективної діяльності – 1;
  • (Г) Спеціальних юридичних дисциплін - 1 (з 01.09.2020 року);
  • (Г) Водопостачання, водовідведення та бурової справи – 1;
  • (Г) Автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 1;
  • (Г) Комп’ютерних наук та прикладної математики – 2.

  До участі в конкурсі допускаються:

  (А) Претенденти на посаду повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
  (Б) Претендент на посаду повинен мати: повну вищу освіту відповідно до профілю коледжу, стаж педагогічної роботи - не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
  (В) Претенденти на посади повинні бути:
  * фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри з науковим ступенем та вченим званням,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.
  *** військовослужбовець (цивільна особа), який має науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше п’яти років.
  (Г) До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до прорфілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності - понад два роки, рівень наукової та професійної активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов.

  Термін подачі заяв до 30 травня 2020 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu .

  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
  Науково-педагогічних працівників кафедр:

  • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: асистента – 1, старшого викладача – 1, доцента – 2;
  • геології та гідрології: доцента – 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд: старшого викладача – 1, доцента – 1;
  • архітектури та середовищного дизайну: старшого викладача – 2;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 1;
  • міського будівництва та господарства: доцента – 1;
  • автомобільних доріг, основ та фундаментів: старшого викладача – 1, доцента – 1;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: доцента – 1;
  • технології будівельних виробів і матеріалознавства: доцента – 2;
  • автомобілів та автомобільного господарства: старшого викладача – 2;
  • транспортних технологій і технічного сервісу: старшого викладача – 1, доцента – 1;
  • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства: доцента – 1;
  • суспільних дисциплін: доцента – 2;
  • екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: доцента – 3;
  • водних біоресурсів: доцента – 1;
  • туризму та готельно-ресторанної справи: доцента – 1;
  • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 1;
  • геодезії та картографії: старшого викладача – 2;
  • прикладної математики: старшого викладача – 1, доцента – 2;
  • вищої математики: доцента – 1;
  • комп’ютерних технологій та економічної кібернетики: доцента – 2;
  • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: старшого викладача – 3, доцента – 2, асистента – 1;
  • конституційного права та галузевих дисциплін: старшого викладача – 2;
  • спеціальних юридичних дисциплін: старшого викладача – 1, доцента – 1;
  • правових природоохоронних дисциплін: старшого викладача – 1;
  • здоров’я людини і фізичної реабілітації: старшого викладача – 1:
  • фізичного виховання: асистента – 1, старшого викладача – 6, доцента – 1.

  До участі в конкурсі допускаються:

  на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри; на посаду старшого викладача – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням, або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри; рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.15 р. № 1187 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 347).
  Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;

  документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 347.

  Термін подачі заяв до 30 листопада 2019 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.

  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  директора Костопільського будівельно-технологічного коледжу

  Претендент на посаду повинен мати: повну вищу освіту відповідно до профілю коледжу, стаж педагогічної роботи - не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних.

  Термін подачі заяв до 19 жовтня 2019 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.

  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації

  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  Директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

  Претендент на посаду повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

  Директорів:

  • Рівненського економіко-технологічного коледжу;
  • Рівненського автотранспортного коледжу.

  Претендент на посаду повинен мати: повну вищу освіту відповідно до профілю коледжу, стаж педагогічної роботи - не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

  Завідувачів кафедр:

  • технології будівельних виробів і матеріалознавства*^;
  • архітектури та середовищного дизайну*;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки*;
  • міського будівництва та господарства*^;
  • правових природоохоронних дисциплін***;
  • відновного правосуддя та приватної детективної діяльності***;
  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства**;
  • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики**;
  • геодезії та картографії**;
  • економічної кібернетики*;
  • трудових ресурсів і підприємництва*^;
  • теорії та методики фізичного виховання***;
  • фізичного виховання***.

  До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  *** з науковим ступенем або вченим званням,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

  Професорів:

  • водних біоресурсів* – 1;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*^ – 1;
  • водної інженерії та водних технологій* – 1;
  • архітектури та середовищного дизайну* – 2;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки* – 2;
  • конституційного права та галузевих дисциплін*–1;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 1.

  До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні (наукові) працівники
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим
  званням відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності - понад два роки,
  рівень наукової та професійної активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.
  ^ Посади вакантні з 01.09.2019 року.
  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов.
 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  ПосадаВимоги

  Науково-педагогічних працівників кафедр:

  • гідротехнічного будівництва та гідравліки: доцента – 1;
  • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 1;
  • геології та гідрології: доцента – 3;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд: доцента – 4;
  • архітектури та середовищного дизайну: доцента – 1;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 3;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки: доцента – 1;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки: доцента – 2;
  • міського будівництва та господарства: професора – 1; старшого викладача – 1;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: старшого викладача – 1;
  • технології будівельних виробів і матеріалознавства: старшого викладача – 1;
  • автомобілів та автомобільного господарства: старшого викладача – 1;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: доцента – 2;
  • економіки підприємства: доцента – 1;
  • фінансів та економіки природокористування: доцента – 2;
  • менеджменту: доцента – 4;
  • іноземних мов: доцента – 4; старшого викладача – 2;
  • українознавства: доцента – 1;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності: доцента – 5;
  • екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: професора – 1; доцента – 2;
  • хімії та фізики: доцента – 1;
  • здоров’я людини і фізичної реабілітації: професора – 1; доцента – 1;
  • теорії та методики фізичного виховання: доцента – 1;
  • прикладної математики: доцента – 3; старшого викладача – 1;
  • обчислювальної техніки: доцента – 1;
  • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: доцента – 3; старшого викладача – 3;
  • конституційного права та галузевих дисциплін: старшого викладача –1;
  • відновного правосуддя та приватної детективної діяльності: доцента – 1;
  • правових природоохоронних дисциплін: асистента – 1;
  • суспільних дисциплін: професора – 1.
  До участі в конкурсі допускаються:

  на посаду професора – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду старшого викладача – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням, або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;

  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 347.

  Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.
  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.18 р. № 347.

  Термін подачі заяв – до 25 листопада 2018 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.
  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
    
  Директора навчально-наукового інституту охорони здоров’я.
  Претендент на посаду повинен мати:

  ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
  Завідувачів кафедр:
  • гідротехнічного будівництва та гідравліки**;
  • водопостачання, водовідведення та бурової справи**;
  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*;
  • вищої математики*;
  • обліку і аудиту**;
  • менеджменту*^;
  • здоров’я людини і фізичної реабілітації*;
  • медико-психологічних дисциплін**.
  До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**) пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.
  Професорів:
  • текст
  • водних біоресурсів* – 1;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*^ – 1;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання*^ – 1;
  • економіки підприємства**^ – 1;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки*^ – 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд**^ – 1;
  • правових природоохоронних дисциплін* – 1;
  • спеціальних юридичних дисциплін ** – 2;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 2.
  До участі в конкурсі допускається: науково-педагогічні (наукові) працівники
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,
  ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-16 пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.
  ^ посади вакантні з 01.09.2018 року.
  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:
  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з додатком 12 до Ліцензійних умов.

  Термін подачі заяв до 26 травня 2018 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/normativni-dokumenti/inshi-normativni-dokumenti.
  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.
 • Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
  ПосадаВимоги
  Завідувачів кафедр:
  • гідротехнічного будівництва та гідравліки*;
  • водної інженерії та водних технологій**;
  • гідроінформатики**;
  • інженерної геології та гідрології**.
  До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  Науково-педагогічних працівників кафедр:
  • гідротехнічного будівництва та гідравліки: професора – 2; доцента – 4; старшого викладача – 3;
  • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 2; старшого викладача – 3;
  • водної інженерії та водних технологій: професора – 2; доцента – 7;
  • гідроінформатики: доцента – 4;
  • інженерної геології та гідрології: професора – 1; доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд: доцента – 3;
  • архітектури та середовищного дизайну: старшого викладача – 1;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 1; старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • водопостачання, водовідведення та бурової справи: старшого викладача – 1;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки: старшого викладача – 3;
  • міського будівництва та господарства: доцента – 2;
  • автомобільних доріг, основ та фундаментів: доцента – 2;
  • автомобілів та автомобільного господарства: доцента – 1;
  • транспортних технологій і технічного сервісу: доцента – 3; старшого викладача – 1;
  • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства: старшого викладача – 2;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: доцента – 1;
  • економіки підприємства: доцента – 3; старшого викладача – 1;
  • обліку і аудиту: доцента – 3; старшого викладача – 1;
  • менеджменту: доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • іноземних мов: доцента – 1; старшого викладача – 1;
  • трудових ресурсів і підприємництва: доцента – 2;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності: доцента – 1;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства: професора – 1; доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: доцента – 5;
  • хімії та фізики: доцента – 1;
  • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 1;
  • туризму та готельно-ресторанної справи: доцента – 3;
  • здоров’я людини і фізичної реабілітації: доцента – 3; старшого викладача – 2;
  • теорії та методики фізичного виховання: доцента – 1; старшого викладача – 1;
  • вищої математики: доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • прикладної математики: доцента – 2; старшого викладача – 4;
  • обчислювальної техніки: старшого викладача – 1;
  • комп’ютерних наук: доцента – 1;
  • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • конституційного права та галузевих дисциплін: старшого викладача –1;
  • спеціальних юридичних дисциплін: старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • міжнародного права та юридичної журналістики: асистента – 1;
  • суспільних дисциплін: доцента – 3;
  • фізичного виховання: доцента – 1; старшого викладача – 6.
  До участі в конкурсі допускаються:
  на посаду професора – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду старшого викладача – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.
  Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.
  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:
  • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см;
  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
  • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади відповідно до додатка 12 до Ліцензійних умов.

  Термін подачі заяв – до 26 листопада 2017 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu
  Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362)63-30-98, факс (0362)63-32-09.
 • ПосадаВимоги

  Завідувачів кафедр:

  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • транспортних технологій і технічного сервісу**;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства**;
  • туризму**;
  • вищої математики*;
  • економічної теорії**;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності*;
  • конституційного права та галузевих дисциплін***.

  До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри

  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  *** з науковим ступенем та /або вченим званням,

  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**)пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов. 

  Професорів:

  • водопостачання, водовідведення та бурової справи* – 1;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*– 1;
  • обчислювальної техніки* – 1;
  • суспільних дисциплін** – 1.

  До участі в конкурсі допускається:науково- педагогічні (наукові) працівники

  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,
  ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри,

  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.

  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно розподілу річного навантаження.

  Директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

  Претендент на посаду повинен мати:науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
 • ПосадаВимоги
   

  Науково-педагогічних працівників кафедр:

  • гідротехнічного будівництва: доцента – 1;
  • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 3; старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • інженерної геології та гідрогеології:старшого викладача – 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд:доцента – 7; старшого викладача – 1;
  • архітектури та середовищного дизайну: доцента – 2;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки: доцента – 5;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 5;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: доцента – 1;
  • водопостачання, водовідведення та бурової справи:доцента – 1;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки: старшого викладача – 3;
  • технології будівельного виробів і матеріалознавства: старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • автомобілів та автомобільного господарства:доцента – 2;асистента – 2;
  • транспортних технологій і технічного сервісу: доцента – 4; старшого викладача – 1;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин: доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства:доцента – 3;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання:доцента – 3;
  • економіки підприємства: доцента. – 4; асистента – 1;
  • обліку та аудиту: доцента – 2;
  • менеджменту: доцента – 1; старшого викладача – 4;
  • іноземних мов: старшого викладача– 1;
  • трудових ресурсів і підприємництва: доцента – 2;
  • фінансів та економіки природокористування: доцента – 3;
  • економічної кібернетики: доцента– 3;
  • українознавства:доцента – 1;
  • філософії:професора – 1;
  • міжнародної економіки:доцента – 2;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства: доцента – 2;
  • водних біоресурсів: доцента – 1;
  • хімії та фізики: доцента – 1; старшого викладача – 1;
  • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 4;
  • геодезії та картографії: доцента – 4; старшого викладача – 1;
  • вищої математики: доцента – 1; асистента – 1;
  • прикладної математики: доцента – 2; старшого викладача – 2;
  • обчислювальної техніки: старшого викладача – 1;
  • комп’ютерних наук: доцента – 2;
  • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: професора – 2; доцента – 6; старшого викладача – 4;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності: доцента – 2;
  • конституційного права та галузевих дисциплін: доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • спеціальних юридичних дисциплін:професора- 1; доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • міжнародного права та юридичної журналістики:доцента – 2;
  • суспільних дисциплін:доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • фізичного виховання:старшого викладача – 2.
  на посаду професора – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду старшого викладача –  науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента –науково-педагогічні працівникиз науковим ступенем або вченим званням або ступенем  магістра відповідно до профілю кафедри; рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.
 • ПосадаВимоги
   

  Завідувачів кафедр:

  • гідротехнічного будівництва*;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки**;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності*;
  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • транспортних технологій і технічного сервісу*;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • фінансів та економіки природокористування**;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*;
  • екології*;
  • вищої математики*;
  • комп’ютерних наук**;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності*;
  • конституційного права та галузевих дисциплін**;
  • суспільних дисциплін*;
  • прикладної математики*;
  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки*.
   До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**)пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.

  Професорів:

  • водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем* – 1;
  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки** – 1;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки** – 1;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних сільськогосподарських машин і обладнання* – 1;
  • трудових ресурсів і підприємництва* – 1;
  • менеджменту* – 2;
  • обліку та аудиту** – 2;
  • екології** – 1;
  • вищої математики* – 1;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 1
  До участі в конкурсі допускається: науково- педагогічні (наукові) працівники
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,
  ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.
 • ПосадаВимоги
   

  Директорів:

  • технічного коледжу;
  • автотранспортногo коледжу.
  Кандидат повинен мати: повну вищу освіту відповідно до профілю коледжу, стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
   

  Директорів навчально-наукових інститутів:

  • водного господарства та природооблаштування;
  • механічного;
  • будівництва та архітектури;
  • економіки та менеджменту;
  • права;
  • агроекології та землеустрою;
  • автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки;
  • заочно-дистанційного навчання.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

  Завідувачів кафедр:

  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
  • хімії та фізики;
  • економічної теорії;
  • філософії;
  • українознавства;
  • конституційного права та галузевих дисциплін;
  • міжнародного права та юридичної журналістики;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь доктора наук або кандидата наук та вчене звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, наукові та науково-методичні праці.

  Завідувачів кафедр:

  • розробки родовищ та видобування корисних копалин;
  • транспортних технологій і технічного сервісу;
  • автомобілів та автомобільного господарства;
  • автомобільних доріг, основ та фундаментів;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки;
  • економіки підприємства;
  • обліку і аудиту;
  • спеціальних юридичних дисциплін.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації, наукові та науково-методичні праці.
Додатки до проведення конкурсу на заміщення вакантних посад