Університет

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ

Одним із конкурсів студентських наукових робіт, який проводить Міністерство освіти і науки України є конкурс «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». В цьому році конкурс проводився в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Більш ніж 80 учасників взяло участь у другому етапі конкурсу. Тематика конкурсних робіт містила в собі як питання економічної та політичної інтеграції України в ЄС, так і теми, які аналізували економічні, соціальні, політичні питання функціонування Європейського Союзу, його співробітництва з іншими регіонами світу, співпраці з міжнародними організаціями та подолання інституційних викликів, що стоять перед цим міжнародним угрупуванням. В конкурсі взяли участь студенти, які представляють навчальні заклади Києва, Дніпра, Херсона, Одеси, Львова, Рівне, Миколаєва, Сум, Вінниці, Кривого Рогу, Херсону, Запоріжжя та інших міст України. 

Серед переможців другого етапу конкурсу студенти, які навчаються в таких престижних університетах як: Національний університет «Львівська політехніка», Львівський торговельно-економічний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Львівський національний аграрний університет, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Сумський державний університет.

Національний університет водного господарства та природокористування був представлений роботою студентки 4 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Одейчук Іванни Юріївни. Студентка подала на конкурс роботу «Вплив євроінтеграційних процесів на роль студентського самоврядування в системі вищої освіти України». Значний особистий досвід участі студентки в діяльності в органів студентського самоврядування Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП та Українській асоціації студентів допоміг поєднати в роботі теоретичний матеріал і практичні знання. Матеріали конкурсної роботи, її теоретичне значення та практичне впровадження дозволили отримати високі рейтингові бали і, як наслідок, диплом ІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

Колектив кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності вітає Іванну Юріївну і її керівника проф. Сазонця Ігоря Леонідовича з гідним представленням НУВГП на Всеукраїнському рівні та бажає подальших наукових здобутків!

 

Кафедра державного управління, документознавства та
інформаційної діяльності

 

Довідково про Іванну Одейчук:

З грудня 2016 по травень 2018 року - Голова студентського парламенту Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП.
З грудня 2017 року - членство у ГО “Українська асоціація студентів”.
З вересня 2019 по квітень 2020 року - Керівник відокремленого підрозділу Української асоціації студентів у Рівненській області.

 назад