Університет

Про нас пишуть

Про нас пишуть

Завдяки багаторічній наполегливій спільній праці, колектив кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд представляє наразі досвідчений колектив з високим навчальним та науковим потенціалом. В складі кафедри працює 6 професорів, з них два доктори технічних наук, і 15 кандидатів технічних наук та доцентів. Про вагомі наукові досягнення свідчить те, що 3 члени кафедри обрані дійсними членами і 10 -  член-кореспондентами Академії будівництва України. На кафедрі склався дружний творчий колектив викладачів з великим досвідом роботи та молодих вчених, які постійно поповнюють склад кафедри.

На кафедрі викладається 32 дисципліни, які повністю методично забезпечені підручниками, посібниками та іншими навчальними розробками, авторами яких є члени кафедри. На базі кафедри формується і видається збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», який включений в Перелік фахових видань України т має міжнародну реєстрацію. В збірнику публікуються статті відомих вчених, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, виробничників з багатьох міст нашої країни, а також з закордонних країн. Також колектив регулярно організовує всеукраїнські та міжнародні конференції за тематичним напрямком «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». Конференції мають високу популярність серед будівельної спільноти України та іноземних вчених, матеріали конференції публікуються в збірнику.

Вчені кафедри плідно співпрацюють з вченими інших закладів вищої освіти, серед яких Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка, Київський національний університет будівництва та архітектури, Луцький національний технічний університет, Варшавський університет природничих наук а інші. Як наслідок співпраці організовуються спільні конференції, семінари, публікуються статті, відбувається обмін інформацією, організовується підвищення кваліфікації викладачів. Така співпраця має плідні результати.

Багато результатів науково-дослідних робіт, виконаних членами кафедри та у співпраці з іншими науковцями , не залишаються поза увагою наукових інформаційних видань різних рівнів.

В інформаційно-аналітичному журналі «Будівельний журнал» (№5 -6. 2015 р.) надана позитивна оцінка результатами дослідження та запровадження в будівництво комбіновано армованих залізобетонних труб для водовідведення. Науково-дослідні роботи виконувалися спільно вченими кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП та кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету. В журналі зазначається, що розроблені і досліджені конструкції сталефібробетонних труб мають високу ефективність, завдяки зменшенню трудозатрат на арматурні роботи, суміщення технологічних процесів на приготування, укладання і ущільнення сталефібробетонної суміші, більш тривалий термін експлуатації та зменшення витрат на різні види біжучого ремонту.

В журналах «Будівельний журнал» в 2018 році (№ 5 – 6) та в 2019 році (№6) наведена інформація про результати спільних досліджень кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (завідувач д.т.н. професор Дворкін Л. Й.) та кафедри промислового , цивільного будівництва та інженерних споруд (завідувач д.т.н. професор Бабич Є. М.) щодо розробки захисних конструкцій з високоміцних бетонів. В журналах зазначається, що з використанням хімічних добавок вітчизняного виробництва розроблені склади високоміцних бетонів класів

С80 – С100, які в однодобовому віці за нормальних умов твердіння набувають міцності до 70% від проектного значення. На основі таких бетонів розроблені захисні елементи конструкцій, надійність яких перевірена в польових умовах на дію динамічних навантажень.

Вчені нашого університету посідають провідне місце в країні з розробки залізобетонних конструкцій для зведення будівель цивільного захисту та фортифікаційних споруд (Бабич Є. М., Дворкін Л. Й, Кочкарьов Д. В.,
Філіпчук С. В., Житковський В. В. та інші) і не випадково, надаючи велику важливість цій проблемі, вони стали ініціаторами проведення першого в країні Круглого столу на тему «Фортифікаційні споруди: стан, задачі удосконалення та шляхи їх вирішення. Організаторами засідання Круглого столу виступили Академія будівництва України, Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та Національний університет водного господарства та природокористування. В складі робочої групи підготовкою і проведенням засідання займався професор Бабич Є. М. Делегацію нашого університету очолював проректор Сорока В. С., а до її складу входили Є. М. Бабич, Кочкарьов Д. В., Макаренко Р. М., Філіпчук С. В., Житковський В. В., Бабіч Є. Є.

З основними доповідями за програмою від університету виступали Бабич Є. М., Кочкарьов В. Д., Житковський В. В та Філіпчук С. В.

Робота Круглого столу узагальнена у виданій спеціальній брошурі, в якій позитивно оцінена робота наших вчених.

В рішенні конференції Учасники Круглого столу схвалили результати експериментальних та теоретичних з розробки методології розрахунку складів високоміцних швидкотверднучих бетонів та проектування на їх основі, які отримані в нашому університеті. Також схвалена позитивна співпраця ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та Національного університету водного господарства та природокористування, першим результатом якої стала розробка та видання «Рекомендації з проектування залізобетонних конструкцій фортифікаційних споруд» (в авторському колективі від кафедри
Є. М. Бабич та С. В. Філіпчук). Публікація в матеріалах Круглого столу про роботу наших вчених в напрямку створення нового покоління конструкцій захисних споруд підвищила рейтинг університету в науковій спільноті країни.

В останні роки внаслідок кропіткої навчальної, наукової роботи кафедра поступово збільшує свій авторитет на теренах країни. Як наслідок інформація про її здобутки та її завідувача стала розміщатися в різних виданнях. Так в біографічно-енциклопедичному збірнику «Будівництво. Видатні інженери України» (Академія будівництва України, 2001) наведена коротка біографічна довідка та висвітлені основні досягнення в науковій та громадській діяльності завідувача кафедри
Бабича Євгенія Михайловича. Також об’ємні інформація про нього розміщені в ювілейних виданнях Академії будівництва України «Справи і особистості» (2001 р.) та Академії наук вищої освіти України (2012 р.). Розгорнуті статті, присвячені 70-річчю від дня народження Бабича Є. М., опубліковані в науково-виробничому журналі «Промислове будівництво та інженерні споруди» (2008, № 1) та в збірнику « Хто є хто в  будівництві та архітектурі» (Українська конфедерація журналістів. - Випуск четвертий, 2008).

В останні роки діяльністю кафедри стали цікавитися фундаментальні енциклопедичні видання.

В 2018 році вийшло в світ історико-біографічне видання «Велика Україна. 100 років державності» (Новий час, 2018). В часописі розповідається про історичні події в країні та про її громадян, які самовіддано трудяться в духовній, інтелектуальній, діловій, суспільній та інших царинах. В рубриці

«Сучасні творці незалежності розміщені матеріали, присвячені кафедрі промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд. Висвітлена коротка історія утворення та формування науково-педагогічного колективу, її здобутки в навчально-виховній, науковій діяльності та в суспільному житті.

 Завідувач кафедри професор Бабич Є. М. має шість державних нагород та низку нагород галузевих міністерств, громадських організацій та органів місцевого управління. Тому не випадково, що інформація про його всебічну діяльність та нагороди розміщена в довідково-енциклопедичному та біографічному виданні «Державні нагороди України. Кавалери та лауреати» (Українська конфедерація журналістів, 2019, том VІІ).

В 2019 році виповнилося 100 років від дня заснування Національної академії наук України, в зв’язку з чим видана ювілейна книга «Золотий фонд нації. Українці: творчість, інновації, інвестиції» (Українська конфедерація журналістів, 2019). В розділі «Науково-освітній потенціал України» розміщуються нариси про відомих вчених, які стали гордістю держави, наукові школи та провідні науково-освітні установи. В цьому розділі наведений нарис про кафедру промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

В 2019 році Український інформаційно-видавничий центр видав книгу «Наукова еліта України», яка є довідниковим та науковим виданням і містить інформацію про наукові установи, вчених та вчені колективи. В цьому виданні також розміщено матеріал, який характеризує здобутки кафедри за останні роки та її заохочення. В зв’зку з цією публікацією Українська федерація вчених за вагомі здобутки та особистий внесок в розвиток науки в Україні нагородила Почесною грамотою завідувача кафедри професора Бабича Є. М. та визнала його Людиною року з врученням ордена «Науковець 2019». Це вперше в історії університету його працівник визнаний Людиною року в Україні.

Далі буде.

В. В. Савицький,
Секретар кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Читайте нас також: 

               

 назад