Університет

Молоді вчені поповнюють Академію будівництва України

Молоді вчені поповнюють Академію будівництва України

На початку нового 2021 року відбулося дві визначні події для кандидата технічних наук Івана Івановича Алексієвця: в січні йому присвоєно вчене звання доцента, а в березні Президією Академії будівництва України він обраний
член-кореспондентом Академії будівництва України. Все це сталося, завдяки наполегливій праці, наслідком його досягнень не тільки в навчальній і виховній, а і в науковій та виробничій діяльності, а також завдяки активній позиції в громадському житті.

Алексієвець Іван Іванович народився 19 березня 1986 року
в м. Дубно Рівненської області в сім’ї робітника. В 2002 році вступив до Українського державного університету водного господарства, в якому отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та отримав кваліфікацію інженера-будівельника. В листопаді 2007 року був зарахований до аспірантури за державним замовленням при кафедрі інженерних конструкцій.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» захистив в 2014 році. Володіє англійською мовою на рівні В2. 

Після закінчення аспірантури працював асистентом, старшим викладачем спочатку на кафедрі водогосподарського будівництва, а потім доцентом на кафедрі промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

Алексієвець І. І. активно займається науково-дослідною роботою, основним напрямком якої є дослідження стиснутих залізобетонних елементів при дії повторних знакозмінних навантажень. Має 22 опубліковані наукові праці, в тому числі в наукометричній базі Scopus дві статті. Навчальну роботу зі студентами виконує на високому науково-методичному рівні. Автор низки методичних розробок з організації самостійної роботи студентів.

Навчальну роботу успішно поєднує з виробничою. Працював за сумісництвом у фірмі «Аркада». З 2015 року по 2017 рік працював директором ТОВ «Потіум», а з 2017 року по цей час  працює за сумісництвом заступником директора ТОВ
«Орбіта Будпроект». За його участю виконана низка проектів з реконструкції існуючих будівель під торговельні комплекси, під обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД, а також проекти для нового будівництва загальноосвітніх шкіл.

Робота в проектних організацій позитивно впливає на якість навчання студентів, яких він залучає до практичної діяльності, що підвищує якість їхньої практичної підготовки. Також це дає змогу використовувати ним нові інноваційні рішення в навчальному процесі, надавати можливість студентам проходити виробничу практику та забезпечувати собі працевлаштування.

Іван Іванович зразковий сім’янин, виховує трьох доньок. Обрання його член-кореспондентом Академії будівництва підвищило рівень наукового потенціалу не тільки кафедри, а і університету в цілому. Бажаємо йому і його сім’ї міцного здоров’я, нових здобутків в навчальній, науковій  та виробничій діяльності.

               Є. М. Бабич
Член Президії Академії будівництва України

Читайте нас також: 

               назад