Університет

Залучення зовнішніх стейкхолдерів до антикорупційної діяльності університету

Залучення зовнішніх стейкхолдерів до антикорупційної діяльності університету

Міжнародні стандарти ризик-менеджменту  визначають обов’язковими елементами підготовки якісних антикорупційних політик та інших актів у інституціях, незалежно від організаційної форми та форми власності, залучення до її підготовки та впровадження зацікавлених сторін (з англ. зацікавлені сторони/особи -“стейкхолдери”).

Цей обов’язок походить із прямого змісту таких принципів менеджменту корупційних ризиків як інклюзивність (залучення всіх зацікавлених сторін до процесу розробки, моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційних заходів) та адаптивність (урахування цінностей, очікувань, інтересів зацікавлених сторін). У свою чергу прозорість та підзвітність діяльності державних інституцій, участь і вплив громадян, недержавних організацій на діяльність органів влади закріплені в ст. 3, 36, 38 Конституції України, ст. 4 Закону України “Про державну службу”, ст. 21 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) та низці інших.

Враховуючи такі світові тенденції, зокрема в антикорупційній сфері, Національний університет водного господарства та природокористування вирішив також залучити зовнішніх «стейкхолдерів»  до процедури моніторингу ефективності виконання внутрішньої антикорупційної програми, її корегування, перегляду ідентифікаційних корупційних ризиків та планування на 2021 рік заходів щодо їх локалізації. 

На відповідне звернення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у НУВГП отримали лист – згоду на участь у вказаних процесах від Громадської організації «Регіональний центр євроінтеграційних проектів (ГО РЦЄП)». А вже 16 грудня відбулася онлайн робоча зустріч Голови Комісії з оцінки корупційних ризиків у НУВГП Сороки В.С. і координатора проектів ГО РЦЄП Костюкевича Р.М., де були обговорені шляхи подальшої взаємодії в напрямку запобігання корупційним проявам з боку працівників університету. 

Зокрема сторони дійшли згоди щодо того, що ГО РЦЄП робитиме професійну та незалежну експертизу заходів антикорупційної програми НУВГП, в т.ч. положень, що прийматимуться в університеті задля пошуку в них пунктів, що тим чи іншим чином схилятимуть працівників до корупції.

Варто також зазначити, що координатор від громадської організації-партнера Руслан Костюкевич – викладач нашого університету, тож знає з середини наші механізми та принципи роботи. Також Руслан Миколайович уже неодноразово реалізував в НУВГП проєкти, спрямовані на боротьбу із корупцією, наприклад «Я не даю хабарів». 

 

Анатолій Захарець,
відділ з питань запобігання та виявлення корупції

 назад