Університет

Новини вченої ради

Новини вченої ради

Відбулося останнє в цьому році засідання вченої ради. 

Спершу  на онлайн-зібранні присутні  обрали шляхом таємного голосування за конкурсом на посади доцентів кафедр 38 осіб. Другим було кадрове питання щодо присвоєння вчених звань: професора кафедри: економіки підприємства і міжнародного бізнесу - Нікитенку Д.В., кафедри конституційного права та галузевих дисциплін -Панкевичу І.М.; доцента кафедри: промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд - Алексієвцю В.І., Алексієвцю І.І.будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання – Бундзі О.З.; комп’ютерних технологій та економічної кібернетики - ВолошинуВ.С.; будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання - Голотюку М.В.; розробки родовищ та видобування корисних копалин - Зайцю В.В.; промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд - Іванюку А.М.; автомобілів та автомобільного господарства  - Ігнатюку Р.М.; державного управління, документознавства та інформаційної діяльності - Маланчук Л.О.менеджменту - Мороз Е.Г. та Пахаренко О.В.комп’ютерних наук та прикладної математики - Остапчук О.П. та ПрищепіО.В.водних біоресурсів - Полтавченко Т.В.гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин - Тимощуку В.С.старшого дослідника -Куницькому С.О.

Присутні на засіданні члени вченої ради також затвердили  Правила прийому на навчання до університету  на 2021 рік та  Правила прийому до відокремлених структурних підрозділів НУВГП; присудили ступінь доктора філософії Яруті Я.В.; розглянули проєкт Статуту НУВГП у новій редакції для погодження на конференції трудового колективу;  підтримали створення науково-дослідної лабораторіїінженерії програмного забезпечення та інформаційних систем; затвердили освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність»другого (магістерського) рівня; затвердили Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП; надали гриф вченої ради підручникам та посібникам, рекомендували до видання монографії, збірників наукових праць. 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістюназад