Університет

Успішна акредитація освітньої програми підготовки магістрів «Місцеве самоврядування»

Успішна акредитація освітньої програми підготовки магістрів «Місцеве самоврядування»

Відповідно до Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 жовтня 2020 року № 1541-Е з 22 по 24 жовтня 2020 року у Національному університеті водного господарства та природокористування проводилася акредитаційна експертиза за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти  у складі:

  • Левченко Олександр Миколайович, керівник експертної групи (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький);

  • Августин Руслан Ростиславович (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль); 

  • Колєснік Лідія Максимівна  (здобувач вищої освіти).

Експертна комісія відмітила, що цілі ОП та її змістовне наповнення відповідають місії ЗВО у регіоні, спрямовані на модернізацію системи місцевого самоврядування з урахуванням можливостей інноваційного розвитку держави, регіонів, місцевих територіальних громад. Позитивним є те, що акцент зроблено на дисциплінах, що відображають специфіку регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

Позитивним є досвід створення трьох філій кафедри з метою посилення практичної спрямованості навчального процесу, сприяння працевлаштуванню випускників. Філії кафедри безпосередньо беруть участь у модернізації ОП, у тому числі при формуванні програмних результатів навчання. Відзначено активну взаємодію з представниками ОТГ, а також з регіональним офісом «U-LEAD з Європою».

Цілі ОП та програмні результати навчання в цілому відповідають сучасним вимогам ринку праці даного регіону та відображають основні підходи до підготовки кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування.

Відносно попередньої акредитації розширено досвід співпраці з іноземними ЗВО в частині формування ОК та ПРН, зокрема, налагоджено співпрацю з Університетом економіки та інновацій в Любліні, Варшавським національним університетом, враховано досвід програми «Public Administration» Університету Вайомінг (США) тощо.

Шановні експерти відвідали онлайн випускову кафедру, ознайомилися з потужною матеріально-технічною базою НУВГП – спеціалізованими аудиторіями, Науковою бібліотекою. 

Приємне враження було від спілкування зі студентами, які щиро і відверто відповідали на всі запитання комісії, ділилися своїми враженнями від навчання в університеті.

Активно і на високому професійному рівні проходила зустріч з майбутніми роботодавцями, під час якої експерти дізналися про особливості практичної підготовки майбутніх державних службовців.  

 

Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіназад