Університет

Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі

Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі

Проведення онлайн-конференції приурочене Всесвітньому дню філософії, головне завдання якого зробити філософію ближчою кожному: студенту, професору та широкій аудиторії, усім, хто хоче знайти нові підходи у філософських розмислах. Подібні проєкти сприяють активним дискусіям, об’єднанню інтелектуальної молоді й мають на меті спрямувати сферу повсякденного мислення назустріч новим креативним ідеям та викликам сьогодення.

Понад 60 наукових доповідей надійшло до організаторів конференції від представників студентської молоді, аспірантів, магістрів із закладів вищої освіти Рівного, Києва, Житомира, Маріуполя, Тернополя, Херсону, Чернігова, Харкова, Кропивницького, Ужгорода, Сєвєродонецька.

Ініційовано конференцію кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування спільно з кафедрою українознавства і філософії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; кафедрою гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України; кафедрою філософії Житомирського державного університету ім. І. Франка; кафедрою культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»; кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії; кафедрою креативних індустрій та соціальних інновацій Національного університету «Чернігівська Політехніка».

Із вітальним словом до учасників звернулась завідувач каф. філософії, проф. Наконечна Ольга Павлівна, бажаючи плідного діалогу, який сприяв би формуванню таких умов, щоб людина, не боячись плюралізму сутностей, була здатною до їх сприйняття, відкриття і використання у своїй власній смислотворчості, долаючи почуття невпевненості чи неспроможності. Адже саме філософія, як «відкрита система знань», відіграє значну роль у становленні людини, громадянина, особистості, завдяки людиноцентричності та формуванню креативного середовища. 

Глибокі аналітичні доповіді та змістовні мультимедійні презентації здобувачів вищої освіти та молодих науковців представили до обговорення широкий спектр питань, пов’язаних з актуальними проблемами духовних пошуків сучасної людини в контексті науково-технологічних та глобалізаційних викликів. Різні аспекти буття людини в світі духовної культури розглядалися крізь призму таких проблем: формування моральних засад духовної самореалізації особистості; філософська рефлексія виявів проблемного характеру людського буття у світі; естетичні вияви; сучасні педагогічні практики з використанням індивідуального підходу; інтернет-комунікація й кіберкультура; віртуальна реальність; медіаграмотність; корпоративна культура; імідж країни та загалом проблеми й перспективи розвитку сучасної філософії, культурології, релігієзнавства. Із оригінальними та цікавими тематичними доробками виступили: Миколів Олександра, Курилик Василь, Кусень Софія, Довгопол Надія, Окач Софія, Киричук Богдана, Бакун Яна, Задорожна Іванна, Гнип Євгенія, Шкадюк Дмитро, Авдєєва Олександра, Нікіфорук Іванна,  Степанець Катерина, Мамонтов Нікіта. Хочеться подякувати усім учасникам онлайн-конференції, яким не змогли надати слово, за активну дискусію та впровадження бурхливого обговорення на чат-платформі.

Ведуча онлайн-конференції, доцент кафедри філософії Тетяна Ананіївна Коберська, підсумовуючи відзначила, що у День філософії й напередодні Дня Гідності та Свободи особливо знаменними стають такі заходи, адже гідність та свобода – це найвищий філософський вимір нашого з вами життя. Де гідність – це моральне ставлення людини до самої себе та з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості. А свобода – як духовна, так і соціальна, індивідуальна та суспільна, внутрішня та зовнішня, в її істинності та ілюзорності, постає як безперервний акт звільнення людини, як результат власного вибору. Водночас свобода не тільки те, чим володіють люди, а й те, чим вони є за суттю.

Учасники конференції вважають за необхідне:

1. Схвалити позитивний досвід проведення ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, онлайн-формат якої дав можливість долучити молодь з різних міст України до філософського дискурсу, культурологічної, етичної, правової, естетичної, історичної, релігієзнавчої та психологічної аналітики; стимулювати публічні дебати щодо широкого спектру смисложиттєвих запитань, що постають перед соціумом сьогодні. 

2. Відмітити високий науково-практичний та організаційний рівні конференції, що надало можливість розширити співпрацю і наукове спілкування кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування з представниками інших закладів вищої освіти України.

3. Стимулювати активну дослідницьку діяльність викладачів і студентів та провадити дискурси з обговорення сучасних морально-етичних проблем для виховання та розвитку гармонійної, соціально-активної особистості, застосовуючи онлайн-програми дискорт, що передбачає створення декількох онлайн-кабінетів для  можливості виступити усім заявленим учасникам конференції.

4. Звернути увагу проректорів з наукової роботи університетів щодо відзначення активних учасників у науково-дослідницькій роботі.  

5. Рекомендувати проведення п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Людина у світі духовної культури» з міжнародною участю у листопаді 2021 р. й проаналізувати можливості організації та проведення Міжнародної студентської науково-практичної конференції.

6. Ухвалили опублікувати за матеріалами конференції на сайті Національного університету водного господарства та природокористування електронного варіанта збірки матеріалів тез та доповідей для поширення результатів студентських наукових досліджень.

 

Кафедра філософії

 назад