Університет

Моделювання, керування та інформаційні технології

Моделювання, керування та інформаційні технології

05-07 листопада 2020 року у стінах Університету відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання, керування та інформаційні технології» (MCIT-2020).

Участь у конференції цьогоріч взяли понад 100 науковців із України, Грузії, Польщі, Великобританії, Азербайджану тощо. В зв'язку із карантинними обмеженнями виступи учасників відбулися в он-лайн режимі. 

Під час наукового зібрання всі присутні мали унікальну можливість познайомитися з цікавими науковими доповідями, які продемонстрували стан наукових проблем в галузі математичного моделювання, автоматизованого керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів, проблем розвитку електроенергетики, інформаційних технологій, робототехніки та штучного інтелекту, а також шляхи їх вирішення.

Учасників конференції урочисто привітали ректор Національного університету водного господарства та природокористування Мошинський Віктор Степанович та ProfIbraim Didmanidze (Georgia Shota Rustaveli State University of BatumiGeorgia). На пленарному засіданні виступили провідні науковці з актуальними доповідями. Зокрема в перший день роботи конференції були заслухані пленарні доповіді: 

доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики НУВГП Бомби Андрія Ярославовича на тему "Моделювання впливу малих дифузійних збурень на розвиток інфекційних хвороб в умовах імунотерапії", доктора технічних наук, професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП  Сафоника Андрія Петровича на тему "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів очищення технологічної води для їх автоматизації", член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри вищої математики НУВГП Слюсарчука Василя Юхимовича на тему "Недолiки деяких методiв дослiджень систем, що використовуються в математичному моделюваннi, i задача трьох тiл", доктора технічних наук, професора, директора навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП Мартинюка Петра Миколайовича та аспірантки кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики НУВГП Кожушко Олени Дмитрівни на тему "Оцінка прогнозів моделі вологості ґрунту з асиміляцією даних методом потрійної колокації". Після пленарних доповідей відбулись засідання в п'яти секціях.  

До початку роботи конференції було надруковано збірник матеріалів конференції «ModelingСontroland Іnformation Technologies», який вже на момент роботи конференції індексується у цілому ряді наукометричних баз. Як зазначили організатори, вони і надалі будуть просувати опубліковані матеріали у інші наукометричні бази, зокрема ScopusWeb of Science Сore Collection тощо. Так, за результатами конференції, формується CEUR Workshop Proceedings — електронний збірник розширених матеріалів конференції.

У підсумковій дискусії учасники конференції відзначили належний рівень її організації й високу активність учасників, висловили побажання щодо продовження традиції проведення цієї конференції у місті Рівне.

 

Андрій Сафоник,
голова організаційного комітету, 
кафедра автоматизації, електротехнічних та 
комп'ютерно-інтегрованих технологійназад