Університет

Новини науково-методичної ради

Новини науково-методичної ради

21 жовтня за допомогою платформи Google Meet відбулося перше в поточному році засідання науково-методичної ради університету під керівництвом проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка. Засідання проводилось онлайн,  однак варто зауважити,  що президія науково-методичної ради: голова ради, заступник голови та секретар спілкувалися з членами ради з конференційної зали.

Першим питанням, що розглянули члени науково-методичної ради, було питання про проєкт Методичних рекомендацій щодо розробки силабусівОлег Анатолійович наголосив, що метою створення силабусів навчальних дисципліни є надання  здобувачам доступної і зрозумілої інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Це документ, який дозволяє викладачам ефективно організувати роботу протягом вивчення навчальної дисципліни, а здобувачам знати, чого очікувати від цієї дисципліни. Проректор наголосив на важливості методичних рекомендацій та закликав членів науково-методичної ради, керівників освітніх програм і викладачів долучитися до їх розробки. Особливо це стосується керівників освітніх програм, які вже пройшли акредитацію спеціальностей – їх досвід є неоціненим. 

Олег Лагоднюк наголосив,  що зауваження та пропозиції до методичних рекомендацій будуть опрацьовані робочою групою з розробки силабусу та представлені на черговому засіданні науково-методичної ради. Він відмитів, що відділ якості освіти провів анкетування щодо запровадження та використання силабусів в університеті. Заслухавши та обговоривши доповідь Олега Анатолійовича, члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили наступне рішення:  схвалити запропонований порядок розгляду вищезгаданого проєкту документу.  

Наступним було питання про зміни до Порядку розгляду  та затвердження розміщення методичних розробок та силабусів через електронний документообіг і-Doc. Члени науково-методичної ради заслухали доповідь Олександра Хоменчука, начальника відділу інформаційних технологій інформаційно-обчислювального центру. Він розповів про побудову процесу підвищення якості електронних документів, інструменти перевірки Unicheсk в університеті та послідовність проходження перевірки електронних документів на плагіат в системі Moodle. Олександр Анатолійович окреслив переваги самостійної перевірки та отримання звіту:

− захист документу з унікальним ID та автором;
− збереження звіту у закритій бібліотеці;
− підвищення уваги до якості розробки документу;
− індексація в мережі Інтернет.

Далі члени ради заслухали довідку Вікторії Гришко, завідувачки кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності ННІ права, щодо перевірки на плагіат методичних розробок навчально-наукового інституту права. Вікторія Іванівна розповіла, що у процесі підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» робоча група ННІ права ініціювала перевірку на плагіат методичних вказівок із тих освітніх компонент, що пропонуються до вивчення здобувачам вищої освіти. Було сформовано і направлено службову записку, відповідно до якої і здійснено перевірку на плагіат інформаційно-обчислювальним центром. Результати вказали на певні недоліки. З 19 перевірених методичних розробок  – 10 мають від 95,7 до 100% схожості. Вікторія Гришко прокоментувала рекомендації робочої групи ННІ правав яких наголосила на необхідності здійснення перевірки методичних розробок на плагіат. Вікторія Іванівна наголосила,що для затвердження науково-методичною радою університету методичних розробок необхідно підготувати довідку про плагіат, а також витяги з засідань кафедри, науково-методичної ради з якості ННІ про обговорення та рекомендацію. Також було запропоновано вилучати з репозиторію методичні вказівки, які втратили свою актуальність і не використовуються в освітньому процесі, та розробити чіткий механізм реєстрації методичних вказівок освітніх компонет, які є однаковими за змістовим наповненням, а викладаються за різними ОПП.

Члени науково-методичної ради одноголосно погодили зміни в вищезазначеному Порядку розгляду та затвердження розміщення методичних розробок та силабусів через електронний документообіг і-Doc щодо перевірки методичних вказівок та силабусів на плагіат за встановленою схемою.

Потім члени науково-методичної ради розглянули Порядок подання документів на конкурс підручників, навчальних посібників та монографій через електронний документообіг і-Doc, який представила Тамара Костюкова, заступник завідувача навчально-методичного відділуЗаслухавши Тамару Андріївну та обговоривши документ, члени науково-методичної ради одностайно його затвердили та рекомендували до впровадження.

Про виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП у 1-3-ому кварталах 2020 р. доповів Олег Лагоднюк

Потім Олег Анатолійович представив план електронних видань навчально-методичної літератури Національного університету водного господарства та природокористування на 4-й квартал 2020 року. Після обговорення питанняМиколою Марчуком, директором навчально-наукового механічного інститутубуло запропоновано проєкт рішення, який одностайно було затверджено. У ньому прийнято низку рішень щодо планування моніторингу виконання планів електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП в поточному навчальному році, що буде відображено в розпорядженні ректора університету. Члени науково-методичної ради також одноголосно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури.

Наступним було обговорено питання погодження та рекомендацій для рукописів навчальних посібників викладачів університету щодо отримання грифа Вченої ради НУВГП. Голова науково-методичної ради наголосив, що усі подані матеріали відповідають встановленим вимогам. На засіданні ради були присутні експерти та автори рукописів навчальних посібників. Члени науково-методичної ради заслухали експертів, авторів та одностайно рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»  чотирьом рукописам навчальних посібників: Інженерна  графіка.  Перерізи  та  розрізи  деталей, 139 с. Автори:  Сасюк З.К., Козяр М.М.; Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та підприємництві. Applied economics of business administration and entrepreneurship. Автори:  Красовська Ю. В.Лесняк О. Ю.Подлевська О. М.Солодкий ВО. Транспортні  розв’язкиАвтори: Потійчук О. Б.,  Піліпака Л. М.; Місцеве самоврядування. Понятійно-термінологічний словник / за редакцією І.Л. Сазонця.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили 12  найменувань силабусів та найменувань навчально-методичних електронних видань.  

Варто зазначити, що засідання проведено дистанційно відповідно до наказів МОНУ та ректора НУВГП. Реєстрація участі членів науково-методичної ради в засіданні, голосування за питання, що виносились на розгляд поточного засідання, відбувалися, як і завждив онлайн-форматі 

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад