Університет

Публікація у рейтинговому науковому журналі

Публікація у рейтинговому науковому журналі

Нещодавно в журналі Solid State Sciences надруковано наукову статтю: Solid-state electrochemical synthesis and thermodynamic properties of selected compounds in the Ag–Fe–Pb–Se system. Ця стаття є продовженням циклу публікацій доцента кафедри хімії та фізики Мороза Миколи Володимировича, започаткованих під час наукового стажування в Університеті Академія Або (Åbo Akademi University, Finland) впродовж 2017-2018 рр. У статті описано ефективний метод синтезу напівпровідникових сполук в електрохімічних комірках, а також визначено термодинамічні властивості низки чотирикомпонентних фаз.

Solid State Sciences – широкопрофільний журнал, в якому друкують цікаві наукові результати з різних ділянок твердотільного фізичного та хімічного матеріалознавства. Журнал належить одній з найбільших видавничих компаній світу Elsevier. Частка цієї компанії становить ~25% від загальної кількості надрукованих статей різними видавництвами з усіх країн світу. Високий рейтинг журналу (індекс Гірша h=82, CiteScore: 3.6, Impact Factor: 2.434) передбачає високі вимоги як до якості синтезованих матеріалів, так і новизни отриманих результатів. Зокрема, згідно статистичних даних журналу, у 2019 році до редакції на рецензію було надіслано більше 1200 наукових робіт. Із цієї кількості лише 20% отримали позитивні відгуки рецензентів та були надруковані. Решту рукописів (~80%) відхилено ще на початковому етапі редактором журналу, або пізніше рецензентами. Тому до виконання прецесійних експериментальних досліджень, обробки отриманих результатів та написання тексту рукопису були залучені колеги із кількох ЗВО України (Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), а також Фінляндії. У статті зазначено, що ключові наукові дослідження, зокрема синтез сплавів, здійснено в НУВГП.

Публікація статей у рейтингових журналах з широким колом читачів та науковців з різних країн світу, сприяє швидкому поширенню отриманих наукових результатів, їхньому цитуванню, а отже підвищенню рейтингу НУВГП як сучасного наукового та освітнього закладу вищої освіти.

З текстом статті можна ознайомитись за посиланням.

 

Микола Мороз,
кафедра хімії та фізики

 назад