Університет

Практична підготовка студентів спеціальності «Маркетинг»

Практична підготовка студентів спеціальності «Маркетинг»

Другий тиждень поспіль триває практика у студентів 1-3 курсів спеціальності «Маркетинг». Свою першу студентську практику проходять і ті, хто навчається на заочній формі, адже згідно з новими навчальними планами всі студенти, незалежно від обраної форми навчання, повинні пройти практичну підготовку, яка покликана сприяти закріпленню теоретичних знань і вмінню їх застосовувати в реальних умовах сьогодення. Враховуючи, що навчальна практика з фаху відбувається в дистанційному режимі, вивчення окремих питань здійснюється з урахуванням індивідуальної траєкторії навчання студентів, яка передбачає ознайомлення з роботою окремих суб’єктів господарювання, діяльність яких є найбільш цікавою і актуальною з точки зору окремо взятого студента. 

Студенти другого і третього курсів мають, відповідно, економічну й організаційно-управлінську практики, спрямовані на отримання практичних навичок і вмінь щодо майбутньої професії, систематизацію, поглиблення знань з фаху, вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення. 

Базами практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Маркетинг» є підприємства, організації та установи різних форм власності, галузевої приналежності, організаційно-юридичної форми бізнесу, які використовують маркетингову концепцію управління. 

 

Кафедра маркетингуназад