Університет

НУВГП ТА ОТГ: НОВИЙ ФОРМАТ СПІВРОБІТНИЦТВА

НУВГП ТА ОТГ: НОВИЙ ФОРМАТ СПІВРОБІТНИЦТВА

Національний університет водного господарства та природокористування тривалий час плідно співпрацює з органами державної влади, урядовими та іноземними інституціями в сфері підготовки фахівців з державного управління та місцевого самоврядування. Однією з таких інституцій довгий час була установа «Центр розвитку місцевого самоврядування». Багато років фахівці установи разом із співробітниками кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності проводили наукові конференції, семінари, круглі столи з питань місцевого самоврядування. Також спільними зусиллями проводились навчально-наукові заходи для студентів НУВГП, метою яких було набуття нових знань та формування компетентностей студентів в сфері державного управління та місцевого самоврядування.  Підсумком тривалого співробітництва стало відкриття в установі філії кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

За клопотанням установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» у зв’язку з нагальною потребою у підготовці фахівців для об’єднаних територіальних громад 22.06.2018 р. Вченою радою НУВГП прийнято рішення про відкриття магістерської програми «Місцеве самоврядування» в межах наявного ліцензованого обсягу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Дане рішення Вченої ради НУВГП уведено в дію наказом ректора НУВГП № 414 від 09.07.2018 «Про рішення Вченої ради НУВГП від 22.06.2018 «Про відкриття додаткової спеціалізації «Місцеве самоврядування» в межах ліцензованого обсягу спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Програму «Місцеве самоврядування» погоджено з Національним агентством України з питань державної служби (лист НАДС № 5480/70-18 від 25.07.2018).

Останнім спільним проектом кафедри та установи є започаткування системи розповсюдження збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» в об’єднаних територіальних громадах. Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» було засновано в 2013 році.  Перший номер збірника вийшов у 2014 році. На теперішній час журнал проходить індексацію в Index Copernicus.

Видавцем журналу є Національний університет водного господарства та природокористування. Наукова та організаційна робота з підготовки випусків проводиться на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Основними авторами журналу є науковці навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП. Крім цього, в журналі публікувалися статті вчених-економістів та фахівців з державного управління таких  наукових центрів, як Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Черкаси, Житомир.

Іноземні автори представляють такі країни, як Китай, Болгарія, Польща, Азербайджан, Грузія, Лівія, Союз Коморських Островів.
Матеріали призначені для науковців в сфері державного управління та економіки, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління, місцевого самоврядування, економічних проблем розвитку національної та світової економіки.  

Спеціальний випуск журналу, який вперше було розповсюджено по всіх територіальних громадах Рівненської області, присвячено проблемам місцевого самоврядування. Він був підготовлений з нагоди першого випуску магістрів за програмою «Місцеве самоврядування». У випуску розглянуто такі наукові проблеми, як: реформування процесу децентралізації державного управління, вплив системи місцевого самоврядування на розвиток соціально-економічних процесів в місті, завдання і напрями роботи органів державного управління та місцевого самоврядування в сфері розвитку промислового потенціалу Рівненської області, регулюючий вплив установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» на об’єднання територіальних громад, визначення регіональних особливостей проведення медичної реформи, кадрове забезпечення системи охорони здоров’я в регіонах та сприйняття населенням медичної реформи (на прикладі Рівненської області), вплив органів державного управління на стратегічне управління розвитком туризму в Рівненській області та інші актуальні для розвитку Рівненської області та територіальних громад проблеми.

Враховуючи, що незабаром початок вступної кампанії, в примірниках журналу для територіальних громад було додатково розміщено рекламну інформацію про університет, навчально-науковий інститут економіки та менеджменту, кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Сподіваємось, що новий формат співробітництва буде корисним як для територіальних громад, так і для Національного університету водного господарства та природокористування.

Ігор Сазонець,
кафедра державного управління,
документознавства та інформаційної діяльності

 назад